Affärsmannaskap | Utbildning

Bli bättre på att leda din affär

VAD VI GÖR

Köpare, säljare, försäljningschefer, supportpersonal – alla är en viktig del av säljprocessen. Affärsekonomi är själva spelplanen, uppgiften är att skapa en lönsam och stabil verksamhet som håller över tid. Vi hjälper våra kunder att driva sin affärsstrategi och stärka sitt affärsmannaskap.

Strategisk
försäljning

Vi Definierar, Designar,
Genomför
och Mäter
utbildning

Mindset definierar, designar, genomför och mäter utbildningar i affärsmannaskap, försäljning och service. Baserat på er strategi och era behov, skapar vi unika utbildningsprogram som hjälper er att leda affären.

Vi hjälper dig att
leda din affär

HUR VI GÖR DET

För att nå full effekt i organisationens alla delar – sälj, inköp, marknadsföring, produktion, HR – är ett bra ledarskap en förutsättning. Affärsekonomi handlar om att skapa resultat. Vi lär ut regler, samband och begrepp för att hjälpa er att nå resultaten. Denna kunskap är nödvändig för att fullt ut förstå företagets syfte, affären, och för att kunna att leda, strategiskt, strukturellt och kulturellt. Det är för oss stärkt affärsmannaskap. Affärsekonomin tillsammans med ledarskapet är Affärsmannaskap.

"Det Mindset har gjort för oss är att underlätta uppföljningen och på så sätt möjliggöra stöttning av varje franchiseägare. De får kunskaper för att bygga en sund ekonomi och ett tryggt ledarskap som står pall även i en lågkonjunktur. Det känns bra."

Johan Engström, VD Fastighetsbyrån

Exempel på
anpassade utbildningar

EXEMPEL PÅ PROGRAM VI LEVERERAT TILL ANDRA KUNDER

  • Operativ säljledning
  • Värdebaserad försäljning
  • Säljutbildning B2B
  • Säljträning för innesäljare
  • Kundservice
  • Sälj och service i butik
  • Affärsmannaskap för chefer
  • Affärsmannaskap för medarbetare
  • Utbildningsprogram KAM

VARFÖR DET FUNGERAR

Allt som räknas är förmågan hos organisationens ledare att omsätta och driva den övergripande strategin i vardagliga uppgifter och mål, så att dessa kan tillämpas oavsett vilken roll någon har.

Vi analyserar verksamhetens behov och diskuterar igenom organisationens affärsmål och strategi med er. Med utgångspunkt från det vi tillsammans kommer fram till i definierafasen så anpassar vi utbildningen så att den stödjer er organisations mål och strategi. Genom att använda verksamhetsnära exempel vet vi att deltagarna tränar på rätt saker.

Det
funkar

Intresseanmälan

Affärsmannaskap

Obligatorisk