Från säljare till rådgivare – Hur säljrollen har förändrats

Det är inte svårt att se hur säljrollen förändras över tid. Se hur du själv handlar nu jämfört för 10 år sedan. Förutom ett konstant informationsflöde, en mer intelligent riktad marknadsföring, ökad medvetenhet hos konsumenterna – så ställer du som köpare helt andra krav på personen på andra sidan luren, i butiken eller i sittande möte.

Läs mer

Publicerad

“Våra chefer har inte tid” - Är det verkligen sant? (Del2)

Ett av mina senaste blogginlägg handlade om chefsinvolvering och det ibland felaktiga antagandet att chefer inte vill vara delaktiga - eller inte har tid - i sina anställdas utbildning och utveckling. Både forskning och vår erfarenhet visar motsatsen. Så länge cheferna förstår vikten av att vara delaktiga och ges de korrekta verktygen, stödjer de med glädje sina anställda. Detta inlägg handlar om hur lätt det är att involvera chefer och skapa högre effekt och resultat av utbildning.

Läs mer

Publicerad