Mindset arbetar med ledarträning. Ledarskap som höjer medarbetarnas engagemang. Ökat engagemang påverkar resultatet, omsättningen, lönsamheten, nöjd-kund-index. Ökat engagemang minskar sjukskrivningar och olycksfall. Kvaliteten förbättras och svinnet minskar. Ledarna är de som kan påverka detta i hög grad i en organisation.

Vi ville därför bjuda på en case study i form av en frukost där Anders Berge, head of people and organization på PEAB, berättar hur de jobbar med ledarutveckling på ett bolag som är 15 000 anställda, decentraliserade och verkar i hela norden. PEABS målsättning är att bli Nordens största samhällsbyggare med bibehållen entreprenöranda. Hur lyckas man med detta, så pass väl så att man till och med vinner det prestigefyllda priset Excellence in Leadership Development av den oberoende undersöknings och analysaktören Brandon Hall?

Nedan följer take-aways från föreläsningen, några av anledningarna till framgången. Om du vill veta mera om hur du kan jobba med detta i din organisation så är du varmt välkommen att kontakta oss på Mindset.

4 takeaways - "Case study PEAB"

Hur lyckades PEAB med sin ledarträning?

  1. Tro inte att du att vet mest

Om du vill skapa skillnad, arbeta långsiktigt och driva resultat av din ledarskapsträning så behöver du en partner att jobba tillsammans med. Nyckeln är att arbeta tillsammans i ett förtroligt partnerskap, inte, från något håll, tro att man vet mest.

  1. Testa att lägga alla ägg i samma korg

För att minska avstånden i organisationen och ”dra åt samma håll” behöver du ett gemensamt språk. PEAB valde att lägga alla ägg i samma korg. Samtliga ledare, från koncernledningen och nedåt, får samma grundkunskap. Alla genomgår samma grundutbildning ”Att leda PEAB”. På så sätt skapar du förutsättningar för en tydlig och effektiv kommunikation mellan ledare i hela organisationen.

  1. Elefanten i rummet

1 av 6 använder det de lär sig i vardagen. Det är en gemensam utmaning, både för våra kunder och för utbildningsbranschen i stort. Varaktiga beteendeförändringar har sin grund i övning och upprepning. Skapa förutsättning för övning på arbetsplatsen, så skapar du förutsättning för lärande. På det sättet blir utbildningen en investering istället för en kostnad.

  1. Ständig förbättring och utveckling

Arbeta för en aktiv dialog med återkommande analyser, utvärderingar och ständiga förbättringar. Utbildningen måste bygga på vardagsnära exempel med relevanta och aktuella övningar. Ett levande samarbete kräver tydliga mål, kontinuerlig kommunikation och avstämningar efter vägen.