Vi kan hjälpa er med alla typer av utbildningar inom kommunikation med bestående resultat. Några exempel är presentationsteknik och retorik alternativt kortare seminarier och workshops med inriktning på kommunikation. Nödvändigheten av klar och tydlig kommunikation i ledarskapet är ett annat område som vi erbjuder i olika form av upplägg.

Vad vi gör

Forskningen visar att 10% av lärandet sker när vi tränar i klassrummet, 70% när vi prövar våra lärdomar på jobbet och 20% i erfarenhetsutbyte med andra.

Därför är Mindsets utbildningar annorlunda.

I våra klassrum får ni förutsättningar för att lyckas på jobbet. Vi pratar lite, vi tränar mycket, misslyckas, får feedback, tränar igen och lyckas.

Vi lotsar, utmanar, provocerar, engagerar och stödjer våra deltagare att omsätta sina tankar och lärdomar till handling.