Att vara chef och ledare är två olika saker: Chefskapet är en formell position med ett tydligt uppdrag, ansvar och befogenheter. Du har i kraft av ditt mandat makt att fatta och genomdriva beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Ledarskapet är till skillnad från chefskapet något du förtjänar i relation till dina med­arbetare. Ledarrollen är något du växer in i, i takt med att dina medarbetare märker att du är värd att följa.

Oavsett om du är chef eller arbetsledare i organisationen så är målet detsamma, att uppnå resultat, det resultat vi är till för att nå.

I båda fallen handlar det om att hitta ditt eget sätt, genom att känna dig själv och däri­genom andra kan du hitta ditt sätt att leda och styra din verksamhet. Det händer dock inte av sig självt. Du behöver förståelse för vad som krävs av dig för att människor skall kunna prestera och utvecklas.

Vad vi gör

Forskningen visar att 10% av lärandet sker när vi tränar i klassrummet, 70% när vi prövar våra lärdomar på jobbet och 20% i erfarenhetsutbyte med andra.

Därför är Mindsets utbildningar annorlunda.

I våra klassrum får ni förutsättningar för att lyckas på jobbet. Vi pratar lite, vi tränar mycket, misslyckas, får feedback, tränar igen och lyckas.

Vi lotsar, utmanar, provocerar, engagerar och stödjer våra deltagare att omsätta sina tankar och lärdomar till handling.