Projekt används för att skapa värde – genomföra strategiska initiativ eller utveckla nya produkter och tjänster. Tyvärr missar en övervägande del av alla projekt sina mål eller att leverera ett resultat som passar omvärlden. Personer som leder projekt är inte nödvändigtvis projektledare, lika lite som personer som skriver automatiskt är författare.

Certifierade projektledare ökar chansen att lyckas avesvärt. Vi hjälper er att utveckla den kommunikation, förändringsledning och det ledarskap som krävs för att skapa en välfungerande och effektiv projektgrupp. Vi har en världsledande ’pass rate’ för PMP-certifiering och möter både PMI samt IPMA, vårt resonemang är förankrat i såväl ANSI som ISO standarden för projektledning. Med en verktygslåda innehållande allt från projektekonomi till riskanalyser hjälper vi er att komma vidare.

Mindset har en gedigen erfarenhet av att utbilda inom projektledning. Vi driver organisatorisk projektmognad och individuell projektkompetens på alla nivåer.

Exempel på målgrupper som vi utvecklar

Några av våra certifieringar

PMI, Project Management Institute, är världens största oberoende intresseorganisation för professionella projektledare med 306 000 medlemmar i 171 länder.

PRINCE2 är en strukturerad projektmetod som beskriver hur du genomför projekt på ett kontrollerat och affärsinriktat sätt från start till mål.

PMP, PDU and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Vad vi gör

Forskningen visar att 10% av lärandet sker när vi tränar i klassrummet, 70% när vi prövar våra lärdomar på jobbet och 20% i erfarenhetsutbyte med andra.

Därför är Mindsets utbildningar annorlunda.

I våra klassrum får ni förutsättningar för att lyckas på jobbet. Vi pratar lite, vi tränar mycket, misslyckas, får feedback, tränar igen och lyckas.

Vi lotsar, utmanar, provocerar, engagerar och stödjer våra deltagare att omsätta sina tankar och lärdomar till handling.