Mindset har lång erfarenhet av att utbilda inom försäljning. Vi hjälper er att effektivisera och förbättra er säljprocess och positionera er på marknaden.

Genom att skapa bestående effekt av utbildningen genom fokus på lärtransfer, påverkar vi inte bara individen utan hela organisationen. Vi ger alla möjligheter att bemästra deras specifika affärskritiska situationer som i sin tur bidrar till företagets framgång och lönsamhet.

Exempel på målgrupper

Vad vi gör

Forskningen visar att 10% av lärandet sker när vi tränar i klassrummet, 70% när vi prövar våra lärdomar på jobbet och 20% i erfarenhetsutbyte med andra.

Därför är Mindsets utbildningar annorlunda.

I våra klassrum får ni förutsättningar för att lyckas på jobbet. Vi pratar lite, vi tränar mycket, misslyckas, får feedback, tränar igen och lyckas.

Vi lotsar, utmanar, provocerar, engagerar och stödjer våra deltagare att omsätta sina tankar och lärdomar till handling.