Case study PEAB - take aways från frukostföreläsning

Ett av de vanligaste sätten att lösa problem är att fråga hur någon annan har löst motsvarande. De problem, eller mera positivt uttryckt, utmaningar som våra kunder ofta har är att skapa ett enat ledarskap, ett språk, högre grad av tydlighet och inte minst att leda i riktning mot den övergripande strategin. Enat. Tillsammans. För att nå de resultat som är önskvärda.

Läs mer

Publicerad

Kategori Blogg