Du ska inte ändra den du är men du ska ändra dina beteenden, det du gör. Skilj på vem du är och vad du gör. Om du ändrar det sätt på vilket du gör något så kommer andra att uppfatta att du har ändrat dig. Men du vet att det enda som du har gjort är att du har agerat medvetet i förhoppning om att få större eller annan effekt av den tid som du lägger ner som ledare.

Tack alla ni som var med och tillsammans utforskade vad det innebär att arbeta mot ett medvetet mindset. Oavsett vilken ledarroll du har så behöver du i högre grad få syn på vad du som ledare gör när du leder. Vad vi tror att vi gör och hur den bistra verkligheten ser ut. Vi hoppas att det gav dig tips och idéer kring hur du kan jobba mera planerat, strukturerat, regelbundet, medvetet och konsekvent.

Vilken dag. Vilken föreläsare Simon Elvnäs är. Vilket engagemang och vilka bra frågor ni ställde både i helgrupp och i våra breakouts. Här hos oss så pratar vi ofta om den forskning som Simons föreläsning tar sin grund ifrån. Att gå från att jobba hårt men omedvetet till smart och medvetet. Att på allvar ta sig en titt i spegeln och fundera på hur, hur jag blir en tydligare och bättre chef som själv sitter i förarsätet och styr sin egen dag, grupp och får sitt uppdrag gjort.

Vi hoppas att ni fick ett smakprov på något av våra fyra områden ledarskap, försäljning och service samt projektledning.

​Låt oss vara en del av din lösning när du funderar på hur du ska ta din personal till nya beteenden.