Bokningsvillkor för Mindsets öppna kurser

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Mindset accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Avbokning

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Mindset accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Avbokning ska alltid ske skriftligt till Mindset. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Ombokning

Vid ombokning 4-0 veckor före kursstart debiteras en avgift på 500 kr. I de fall som en deltagare blir sjuk (läkarintyg krävs) och inte kan delta på kursen så debiterar Mindset enligt avtal men deltagaren flyttas fram till ett annat kurstillfälle. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Mindset innan kursstart. Mindset har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Mindset är medlem i Almega, Utbildningsföretagens förening. Mindset följer branschens standardregler vid bokning/avbokning av öppen kurs.

Intresseanmälan

bokningsvillkor

Obligatorisk