Om kursen

Grundläggande projektledning ger dig tekniker och metoder som du bör behärska för att driva eller delta i ett projekt. Du får förståelse för projektförloppet och lär dig att använda en projektmodell som stöd och verktyg. Vi går igenom verktyg och modeller för bland annat målformulering, resurs, tidsuppskattning och riskanalyser. Vi arbetar med ett verklighetsbaserat praktikfall och tar oss igenom ett projekt från start till mål där du lär dig vad som ska göras i respektive projektfas.

För vem

Kursen vänder sig främst till nuvarande och blivande projektledare eller delprojektledare men även till andra som arbetar i eller med projekt.

Kursmål

Efter kursen har du fått ökad kunskap för projekt som arbetsform och du är bekant med en projektmodell. Du har ökat din kompetens om mål och målformulering, projektplanering, intressentanalys och riskhantering. Du har ökat din kunskap inom bl.a. kommunikation och motivation. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

Ur innehållet

 • Projektarbete - faser, beslutspunkter och milstolpar
 • Projektmodeller
 • Affärsmässig bedömning av projekt
 • Relevanta och mätbara mål
 • Projektorganisationen - roller och ansvar
 • Styr-, referens- och projektgrupp samt andra funktioner
 • Viktiga verktyg för planering och resurs- och tidsuppskattning
 • Grunder kommunikation
 • Intressentanalys och kommunikationsplaner
 • Riskanalys och riskhantering
 • Uppföljning och rapportering
 • Grundläggande ledarskap-motivation, coachande förhållningssätt och feedback
 • Framgångsfaktorer för lyckad leverans och avslut

Registration Grundläggande projektledning

Date:

Location: