Ledarna vågar inte styra beteenden genom konsekvenser

Fallgrop #4:

Bidrar konsekvenser till ett förändrat beteende?

Visste du att beteenden påverkas av konsekvenser i mycket högre grand än signaler, det vill säga vad någon säger?

I strävan efter att befästa det goda men justera det avvikande beteendet i organisationen för att nå sina mål så är konsekvenser att föredra framför signaler i ledarskapet. Det går inte att förändra beteenden utan att kommunicera konsekvenser. Det fungerar inte att bara signalera en riktning, att säga vad som ska göras. För att ta ett exempel: Om hastighetsbegränsningar på en landsväg inte åtföljdes av hotet om fortkörningsböter, så skulle begränsningen bara tolkas som en siffra på en skylt. Du skulle troligtvis inte känna att den har med dig att göra. Forskning inom beteendevetenskapen visar att:

  • Signalen formar ⅕ av beteendet
  • Konsekvenser formar ⅘ av beteendet

Fallgrop 4 Mindset

Kultur trumfar strategi

Som ledare är det viktigt att du är medveten om att kultur slår strategi varje gång. Om du inte förändrar värderingar så kan du inte förändra beteenden. Ledarna är alltså både manifestationer av kulturen och de som skyddar den. Fallgropen i det här fallet är att ledare inte styr beteenden genom konsekvenser i tillräckligt stor utsträckning för att påverka beteenden. Konsekvenser påverkar Beteenden i fyra gånger så hög grad som Signaler – det räcker inte att bara säga det!

Vill du läsa om fler fallgropar? Här hittar du de 7 vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem.

Hur ser situationen ut för er organisation? På Mindset kan vi stötta er i transformationen för att lyckas nå era mål.

Intresseanmälan

Fallgrop #4 – Konsekvenser

Obligatorisk