Kommunikation | Utbildning

Kommunikation
är allt

VAD VI GÖR

Kommunikation är kanske det viktigaste verktyget för att lyckas med sitt ledarskap. Det är något som alla kan träna och bli bättre på. För en välfungerande och sund organisation så är kommunikation grundläggande, för att kunna driva engagemang som ledare så är det en förutsättning.

Vi har över 20 års erfarenhet av utbildning inom kommunikation, för ledare och andra som vill nå fram med sitt budskap.

Kommunikation är grunden
i alla organisationer

Vi Definierar, Designar,
Genomför
och Mäter
utbildning

Mindset definierar, designar, genomför och mäter utbildningar i kommunikation. Baserat på era mål och era behov, skapar vi unika utbildningsprogram. Vi ser till att dina ledare förbättrar sitt sätt att kommunicera.

Kommunicera
tydligt och effektivt

HUR VI GÖR DET

I samtliga av våra utbildningar lär vi genom att göra. I våra kommunikationsutbildningar är träning i en trygg miljö avgörande. Deltagarna ställs inför många av de utmaningar det innebär att till exempel hålla en presentation, ett föredrag, ett feedbacksamtal eller ett internt möte.

Vi utrustar dem med verktyg för att förbereda sitt budskap och målgruppsanpassa det.  Vi tränar på förmågan att kommunicera tydligt och ser till att det man vill säga blir sagt. I alla olika situationer, från det personliga samtalet till ett scenframträdande.

Att driva grupper och dess individer framåt kräver god kommunikation. Det är det som krävs för att tydligt kunna bryta ner övergripande strategier till begripliga uppgifter och mål i vardagen för en organisation, ett team, en medarbetare.

"Mina 10 år som konsult på Mindset la grunden till livet som föreläsare och priset årets talare"

Ami Hemviken, Föreläsare

Exempel på
anpassade utbildningar

EXEMPEL PÅ PROGRAM VI LEVERERAT TILL ANDRA KUNDER

  • Facilitera & leda workshops och möten
  • Presentationsteknik
  • Retorik
  • Effektiv kommunikation
  • Teamutveckling
  • Personlig effektivitet
  • Utbildning för utbildare/Praktisk pedagogik

VARFÖR DET FUNGERAR

Allt som räknas är förmågan hos organisationens ledare att omsätta och driva den övergripande strategin i vardagliga uppgifter och mål, så att dessa kan tillämpas oavsett vilken roll någon har. Kommunikation är ett kraftfullt verktyg som hjälper ledare att öka engagemanget hos sina medarbetare.

Utbildningen inom kommunikation vi designar för er organisation bygger helt och hållet på praktiskt genomförande av olika typer av vardagsnära situationer, där kommunikation är färdigheten som tränas.

Det
funkar

Intresseanmälan

Kommunikation

Obligatorisk