Om kursen

Förståelsen ur ett affärsekonomiskt perspektiv handlar om vad som krävs för en verksamhet att skapa värden. Det innebär att förstå finansiella samband, kunskap i de finansiella rapporternas uppbyggnad och förståelse för siffrorna i dem samt inte minst få förståelse för hur strategier, beslut och aktiviteter påverkar dessa siffror. Förutom ökad förståelse kommer utbildningen att öka din förmåga att kommunicera ämnet med medarbetare, ledning, styrelse, finansiärer, kunder, leverantörer etc.

För vem

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det affärsekonomiska området.

Kursmål

Öka kunskap och förståelse för ekonomiska samband

Ökad kunskap inom det ekonomiska språket (begrepp & förkortningar)

Stärkt affärsmannaskap

Ökad förmåga att delta i affärsekonomiska diskussioner

Ur innehållet

 • Vad skapar resultat - Strategi - kultur - struktur
 • Intressentmodellen och den gemensamma frågan X som kompass
 • Källan till finansiell information, Resultat- och Balansräkningen
 • Den finansiella verktygslådan
 • Grunden i kostnads-/intäktsanalys
 • Prishantering - finansiellt och kommersiellt perspektiv
 • Grunder i investeringar
 • Cashflow
 • Kapitalbindning i en affär - från kontrakt till betalning
 • De fem strategierna för bättre lönsamhet
 • Affärssimuleringar - egen och kunds verksamhet
 • Battle of the mind

Anmälan Affärsekonomi

Datum:

Plats: