Om kursen

Vad händer i omvärlden och på marknaden? Vilka konsekvenser får det för dig som säljare? Kunderna blir allt kunnigare och mera krävande, hur säkerställer du som leverantör upplevs relevant för dem nu och framåt? Du får kunskap om hur du som säljare kan arbeta värdebaserat för att förstå affären, kundernas kunder och marknaden i stort. Vi arbetar också med insikt kring hur du som säljare tillför värde och blir en del i att kunderna utvecklas. Kursen har en hög interaktivitet och vi tillämpar teorierna i praktiken genom verklighetsnära övningar.

För vem

För dig som arbetar med försäljning inom B2B.

Kursmål

Du lär dig att agera professionellt i mötet med kunden i syfte att skapa förutsättningar för en god affärsmässig relation. Med ökad insikt i din roll som säljare kommer du att ta initiativ i säljprocessens alla delar och på så sätt driva affären framåt. Försäljning handlar om att se och förstå kundens utmaningar och möjligheter samt att skapa känslan att du och ditt företag är en del av lösningen. Du kommer att öka din kompetens inom merförsäljning samt din förmåga att presentera förslag på lösning med ett tydligt kundvärde. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

Ur innehållet

 • Vad händer på din marknad?
 • Var hittar jag intäkterna på kort och lång sikt
 • Att behålla och utveckla kunder
 • Varför och vad köper kunderna?
 • Vikten av förberedelser
 • Inledning
 • Att presentera ditt företag
 • Effektiv behovsanalys
 • Våra mervärden/USP:ar
 • Att presentera kundnyttan
 • Att hantera invändningar och se köpsignaler
 • Tydliga avslut
 • Kundvård

Anmälan Att sälja

Datum:

Plats: