Ledarskap

Att coacha

Det blir allt viktigare att behålla och utveckla nyckelpersoner i företag idag och det kostar mycket pengar att rekrytera nya. Affärsmässig och personlig coachning möjliggör individuell utveckling och prestations höjning utifrån organisationens behov. Fler företag och organisationer förstår och konstaterar att en investering i sina medarbetares välbefinnande skapar bättre förutsättningar för en effektiv och lönsam organisation.

Om kursen

Kursen fokuserar på vikten av att kunna coacha och stötta sina medarbetare, i huvudsak riktat till individen för ökad effekt på gruppen. Du får verktyg och metoder för att skapa medvetenhet och öka den individuella prestationen. Du kommer att träna på de olika metoderna och får möjlighet att coacha andra deltagare. Vi analyserar och ger kontinuerlig feedback på dina samtal.

Kursmål

Kursen fokuserar på vikten av att kunna coacha och stötta sina medarbetare, i huvudsak riktat till individen för ökad effekt på gruppen. Du får verktyg och metoder för att skapa medvetenhet och öka den individuella prestationen. Du kommer att träna på de olika metoderna och får möjlighet att coacha andra deltagare. Vi analyserar och ger kontinuerlig feedback på dina samtal.

För vem

Kursen vänder sig till dig som har en ledande befattning med eller utan personalansvar. Den är till för dig som vill behärska och fullt ut förstå kraften i ett coachande ledarskap.

Ur innehållet

 • Vad är coachning och hur ska det användas
 • Etablera förtroende och närhet
 • Direkt kommunikation
 • Ställa utforskande frågor och lyssna aktivt
 • Planering och målsättning
 • Coachens roller
 • Fokus på individens utveckling och det egna ansvaret
 • Skapa motivation och engagemang
 • Träning och feedback

Vad som ingår:

 • 2 dagars klassrumsledd utbildning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®
 • Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioderna mellan modulerna
 • Förberedande coachutbildning
 • Kursdokumentation
 • Konferenspaket inklusive måltider