Ledarskap

Att leda Millennials - Online

Det finns ingen annan generation som företag, journalister och forskare har spenderat mer tid på att försöka förstå, än just Millennials. Studie efter studie har släppts om deras inverkan på arbetsmarknaden, vad de kräver, vilka de är och vad de vill. Vad är sant och inte? Och hur inverkar det här på ditt eget ledarskap.

Om kursen

Att leda Millenials är en helt onlinebaserad ledarskapskurs och kommer ge dig insikter kring kommunikation, feedback och hur du kan skapa mer engagerade medarbetare.

Kursen är uppdelad i tre block:

  • Vad vet vi? Vad visar forskningen?
  • Vad kan vi förvänta oss av våra Millennial-medarbetare? Och vad förväntas av dig som chef?
  • Vad mer praktiskt betyder detta för ditt ledarskap?

Observera att allt material är på engelska.

Kursmål

Den här kursen kommer ge dit en grundläggande förståelse för feedback, motivation och coachning. Med de verktygen och din nya kunskap, kommer du att vara bättre förberedd på att attrahera, behålla och utveckla dina medarbetare i framtiden.

För vem

Kursen vänder sig till dig som arbetar som chef, projektledare eller på en HR-avdelning. Den passar även dig som är intresserad av att lära dig grunderna i ledarskap, feedback och coachning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad som ingår:

  • Inloggning till Promote® för en person
  • Kursdokumentation (digital)
  • Tillgång till programmet under 6 månader

Anmäl dig

Att leda Millennials – Online

Obligatorisk