Kommunikation

DiSC® - Handledarutbildning - Online

Idag ställs det krav på att coacher, utbildare och konsulter har dokumenterad kunskap inom det område de verkar. Genom att gå vår handledarutbildning Everything DiSC® skapar du dig en plattform att utgå ifrån i ditt arbete med att utveckla, coacha och utbilda individer och grupper. Kursen kommer att ge dig fördjupad insikt och verktyg för att på ett kraftfullt sätt utveckla och utmana dina medarbetares fortsatta lärande om sig själva och andra.

Om kursen

I Modul 1 som är två dagar ges du den grundläggande förståelsen för DiSC-modellen, kunskap om hur profilerna är konstruerade och validerade samt hur DiSC-rapporten och övrigt material används i din återkoppling med respondenten. Slutligen får du lära dig hur du använder den webbplattform, EPIC®, som används för att hantera administrationen av profiler.

Träningsperioden mellan modulerna använder du till att skicka ut, administrera och ge återkoppling på ett antal DiSC-profiler så att du får erfarenhet av att använda själva profilerna.

I Modul 2 som är en dag flyttar vi fokus till hur du kan använda DiSC i olika kontexter som till exempel coaching, utbildning, teamutveckling etc. Vi följer upp och delar erfarenheter kring träningsperiodens framgångar och utmaningar så att alla känner sig väl förberedda att börja använda Everything DiSC för att skapa framgångsrika affärer.

Efter utbildningen hos Mindset får du tillgång till alla Everything DiSC®- produkter som Arbetsplats-, Management-, Sales- och 360-profiler. Dessutom alla kompletteringsrapporter som jämförelserapporter, grupprapporter och faciliteringsrapporter. Vi på Mindset finns alltid till hands om du skulle behöva hjälp med hur du använder DiSC i din verksamhet.

Ur innehållet

 • Vad är DiSC-modellen
 • Historia
 • Vad mäter DiSC och vad vi kan använda det till
 • Att läsa människor
 • Träning och feedback
 • Validering av verktygen
 • Hantera EPIC – webbplattformen för att administrera dina profiler
 • Affärsmodellen

Kursmål

Efter kursen skall du kunna genomföra återkoppling av Everything DiSC till enskilda individer och till grupper samt kunna bygga en utbildnings- eller utvecklingsinsats kring DiSC-profilen. Du ska kunna ge feedback och coacha individer och grupper baserat på Everything DiSC. Du kan hantera EPIC, ett administrationsverktyg via webben, för att på ett enkelt och bekvämt sätt hantera dina deltagares profiler.

För vem

Kursen vänder sig till dig som i framtiden effektivt vill utveckla individer och grupper med hjälp av ett kvalitetssäkrat verktyg.

Förutsättningar

För att du ska kunna delta på bästa möjliga sätt, så behöver du dator med kamera och headset/hörlurar med mikrofon eller en smartphone/smartpad med Zooms app installerad. Du får en länk till Zoom för att ansluta till utbildningen.

Vad som ingår:

 • 2+1 dagars utbildning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®
 • Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioden mellan modulerna
 • Tre stycken profiler att använda under utbildningen
 • Uppläggning av ditt personliga konto på EPIC