Projektledning

Fördjupad projektledning

Har du känt på projektarbete i praktiken och fått en uppfattning om vad som krävs för att ett projekt ska bli riktigt lyckat? Vill du nu lära dig ännu mer om vedertagna metoder som tar ditt projektdeltagande till en högre nivå?

Om kursen

Fördjupad projektledning tar fasta på centrala delar som skapar en avsevärt ökad säkerhet i projektarbetet. Vi tittar noggrant på projektets faser avseende förstudie, planering och genomförande samt avslut. Du får kunskap i hur du övervakar, kontrollerar och styr projektet för att nå önskad effekt. Du lär dig principerna för att hantera resurser såsom tid och ekonomi för att nå ditt mål med önskvärd kvalitet. Vi ser både från projektets och intressenternas synvinkel när vi genomför kursen.

Ur innehållet

  • Projektets livscykel – olika faser och krav för att nå framgång
  • Förstudie – lägger grunderna med rätt ingångsvärden. Vilka vill ha vad, varför och hur?
  • Intressentanalys – identifiera intressenterna och deras behov
  • Projektekonomi – kalkylera och skapa din budget, följ upp den
  • Planering – skapa nätplaner som hjälper dig och ditt team
  • Projekt, program, portfolio – hur hänger det ihop och hur påverkar det dig?
  • Riskanalys – vad kan hända, hur undviker och hanterar du det?
  • Kvalitet – hur säkerställer man rätt kvalitet

Kursmål

Efter kursen är du stärkt i din roll som projektledare. Du kan planera och leda en förstudie och du har ökat din kunskap bl a inom kalkylering, validering och kostnadsuppskattning. Kursen ger dig en fördjupning baserad på globalt accepterade standarder från projektledningsindustrin. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

För vem

Kursen vänder sig främst till dig som genomfört grundläggande projektledning eller har jobbat som projektledare. Kursen utgör även en bra utgångspunkt för att påbörja certifiering inom PMI.

Förkunskaper

Du bör ha gått grundläggande projektledning eller motsvarande eller har jobbat som projektledare.

Övrig information

Kursmaterialet är på engelska.

Vad som ingår

  • Kursdokumentation
  • Konferenspaket inklusive måltider