Om kursen

Du får färdigheter om konflikter och deras grundorsaker och hur du kan förebygga och agera konstruktivt när friktioner uppstår. I klassrummet kommer vi också att träna på olika samtalsverktyg som feedback och medling. Du kommer också få ökad förståelse för hur man kan sätta upp och följa gemensamma spelregler.

Ur innehållet

  • Lösa konflikter, går alla konflikter att lösa?
  • Förebygga konflikter. Betydelsen av kommunikation, feedback och att sätta spelregler.
  • Identifiera konflikter, vad är en konflikt? Grundorsaker till konflikter, vad handlar det om?
  • Hantera konflikten när den uppstår. Medlingssamtal, praktisk träning.
  • Hur beter du dig i en konflikt. Få reda på din konflikthanteringsstil och vad den innebär.

Kursmål

Efter kursen har du ökat din kunskap och insikt i vad en konflikt är, hur du kan förebygga att en konflikt uppstår samt hur du hanterar en konflikt när den väl uppstått.

För vem

För dig som behöver kunskap, färdighet och verktyg för att kunna hantera friktioner och konflikter sakligt och konstruktivt. Du är medarbetare, ledare eller chef med eller utan formellt personalansvar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrig information

Kursen ger 6,50 PDU-poäng för PMP®-certifierade projektledare.

(PMP and PDU are registered marks of the Project Management Institute, Inc.)

Anmälan Konflikthantering

Datum:

Plats: