Om kursen

Personlig kommunikation ger dig kunskap om hur värderingar och attityder påverkar din och andras kommunikation samt hur du kan anpassa dig och därmed påverka dina mottagare. Du lär dig att sända budskap byggt på storytelling, en effektiv metod då vi ofta minns och förstår sammanhang i högre utsträckning än fakta. Genom att träna de kommunikationsteorier vi går igenom får du färdigheter du kan använda direkt, med framgång. Du får även verktyg och metoder för aktivt lyssnande och frågeteknik.

För vem

Kursen vänder sig till dig som såväl i ditt yrkesliv som i ditt privatliv vill lära dig hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig.

Kursmål

Du har ökat din insikt i hur kommunikation fungerar och hur du genom att anpassa din kommunikation kan bli tydligare i dina budskap. Du kan förstärka och förlänga ditt budskap med en historia och du har även ökat din förmåga att tolka andras budskap och signaler. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

Ur innehållet

  • Kommunikation som fenomen
  • Kommunikationsroller
  • Personlighetsövningar - förståelse för våra kommunikativa olikheter
  • Storytelling
  • Värderingar, attityder och förhållningssätt
  • Aktivt lyssnande
  • Frågeteknik
  • Uttrycka känsla och vilja
  • Konflikter - förstå och utvecklas

Anmälan Personlig kommunikation

Datum:

Plats: