Om kursen

Personlig Effektivitet - självledarskap ger dig verktyg och metoder för att kunna fatta medvetna beslut om vad du gör, när du gör det samt hur du skapar effektivitet i ditt dagliga liv. Du får kunskap om och jobbar med att tillämpa strategier och tekniker för att handskas med förhalning och avbrott. Du lär dig att prioritera din tid. Du får vetenskaplig förklaring till varför du gör som du gör. Du lär dig att planera uppgifter med framförhållning och du får grundläggande verktyg för att sätta gränser.

För vem

För dig som vill skapa ett effektivare arbetssätt och på så sätt få mera gjort på jobbet.

Kursmål

Med en ökad självinsikt om vem du är och vad du vill i relation till den tid du har kommer du att kunna sätta personliga mål och utnyttja tiden utifrån dina behov. Du får tid över till de saker du själv väljer. Du lämnar kursen med en personlig handlingsplan och är väl förberedd för den närmaste framtiden. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

Ur innehållet

  • Målformulering - sätta personliga mål
  • Självinsikt
  • Tidstjuvar
  • Förhalning
  • Stresshantering
  • Planering, prioritering och kalenderhantering
  • E-posthantering
  • Praktiska tips och tricks
  • Sätta gränser- Hur ska du uttrycka dig med bibehållna relationer

Anmälan Personlig Effektivitet - Självledarskap

Datum:

Plats: