Om kursen

Retorik - att argumentera och övertyga handlar om att du skall bli bättre på att övertyga din omgivning. Att just övertyga och inte hamna i att försöka övertala - det är den retoriska nyckeln. Genom att bygga upp ett framförande enligt en retorisk disposition, med dess tekniker och figurer, blir du tydligare och bättre på att övertyga. Vi varvar teori med flera framföranden, analyserar, samt ger feedback till varandra. Vi analyserar även kända talare och diskuterar hur de påverkar och övertygar oss.

För vem

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll har behov av att kunna nå fram med ditt budskap och övertyga din omgivning på ett mer effektivt sätt.

Kursmål

Du kommer kunna genomföra kraftfulla presentationer som påverkar och övertygar dina mottagare. Du känner dig tryggare inför dina framföranden eftersom du har en stomme att skapa struktur kring. Du har ökat din förmåga att kraftfullt övertyga och påverka andra. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

Ur innehållet

  • Planera och skapa en tydlig struktur för både talare och lyssnare
  • Hitta övertygande argument för mottagarna
  • Genomföra presentationer som ger önskad effekt
  • Kontinuerlig feedback på innehåll och framförande
  • Kroppsspråk och röst - vad som är viktigt att tänka på
  • Förstå hur vi ständigt påverkar och påverkas
  • Inspireras av historiska och klassiska tal
  • Gör ditt språk mer färgstarkt och träffsäkert

Anmälan Retorik - Att argumentera och övertyga

Datum:

Plats: