Ledarskap

Ledarskap - Nästa steg som chef - Online

Du har varit chef i ett par år och vill nu ta nästa steg i din utveckling. Med ökad självinsikt, bättre förmåga att styra mot mål och leda i förändring vill du öka effekten av ditt chefs- och ledarskap. Du vill bli bättre på att lösa konflikter, utveckla dina medarbetare och att coacha gruppen framåt.

Om kursen

Kursen syftar till att du som chef ska få ökad medvetenhet och förståelse om individens behov. Hur du, genom ökad medvetenhet, kan utveckla dina medarbetare till ökat ansvarstagande, engagemang och motivation. Du får bättre självinsikt och ökar din förståelse för konsekvenserna av ditt agerande som ledare. Du kan använda metoder och verktyg för att kunna genomföra feedbacksamtal eller coachning på bästa sätt. Du får en ökad förståelse för gruppdynamik, gruppers utveckling och hur du ska få ut störst effekt av din grupp. Du kommer att öka din förmåga till beslutsfattande, delge besked och lösa konflikter. Du kan mer effektivt styra din grupp mot givna verksamhetsmål och leda gruppen genom förändringsprocesser.

Ur innehållet

 • Chefsrollen idag – egna och andras förväntningar
 • DiSC Workplace personlighetsprofilering
 • Skapa engagemang och motivation hos medarbetare
 • Det effektiva teamet – Wheelan
 • Att leda individer utifrån deras vilja och förmåga
 • Coaching med To grow
 • Utvecklande samtal – från coaching till att sätta gränser
 • Konflikter. Identifiera, hantera och lösa
 • Att leda i förändring
 • Att styra gruppen mot uppsatta mål – Målstyrt ledarskap

Kursmål

Du får ökad förmåga att prioritera, ta och delge beslut samt förbättrad färdighet i målnedbrytning. Du har fått en fördjupad förståelse för gruppdynamik och gruppers utveckling. Du kan leda grupper genom förändringsprocesser och behärskar flera verktyg för att kunna genomföra utvecklande samtal. Du kan identifiera, hantera och lösa konflikter. Genom ökad självinsikt kan du kommunicera effektivare och på så sätt blir du tydligare i din roll.

För vem

För dig som är och har varit chef, med bl.a. formellt personalansvar, i ett par år och vill ta nästa steg i ditt chefs- och ledarskap.

Förkunskaper

För att få ut bäst effekt bör du ha varit chef i 2-4 år.

Förutsättningar

För att du ska kunna delta på bästa möjliga sätt, så behöver du dator med kamera och headset/hörlurar med mikrofon eller en smartphone/smartpad med Zooms app installerad. Du får en länk till Zoom för att ansluta till utbildningen.

Vad som ingår:

 • 2+2+2 dagars utbildning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®
 • DISC Workplace personlighetsprofilering
 • Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioderna mellan modulerna
 • Kursdokumentation