Om kursen

Kursen fokuserar på vikten av att kunna coacha och stötta sina medarbetare, i huvudsak riktat till individen för ökad effekt på gruppen. Du får verktyg och metoder för att skapa medvetenhet och öka den individuella prestationen. Du kommer att träna på de olika metoderna och får möjlighet att coacha andra deltagare. Vi analyserar och ger kontinuerlig feedback på dina samtal.

För vem

Kursen vänder sig till dig som har en ledande befattning med eller utan personalansvar. Den är till för dig som vill behärska och fullt ut förstå kraften i ett coachande ledarskap.

Kursmål

Kursen fokuserar på vikten av att kunna coacha och stötta sina medarbetare, i huvudsak riktat till individen för ökad effekt på gruppen. Du får verktyg och metoder för att skapa medvetenhet och öka den individuella prestationen. Du kommer att träna på de olika metoderna och får möjlighet att coacha andra deltagare. Vi analyserar och ger kontinuerlig feedback på dina samtal.

Ur innehållet

  • Vad är coachning och hur ska det användas
  • Etablera förtroende och närhet
  • Direkt kommunikation
  • Ställa utforskande frågor och lyssna aktivt
  • Planering och målsättning
  • Coachens roller
  • Fokus på individens utveckling och det egna ansvaret
  • Skapa motivation och engagemang
  • Träning och feedback

Anmälan Att coacha

Datum:

Plats: