Om kursen

När du går "Ny som chef" så får du alla de verktyg och strategier som du behöver för att kunna ta dig an alla de utmaningarna du möter i din nya roll. Kursen tar avstamp i din kommande första period som chef, vad du behöver ha med dig och träna på för att göra ett bra jobb. Tiden i klassrummet kretsar framförallt kring praktisk övning, allt för att du ska vara så väl förberedd på ditt uppdrag som möjligt. "Ny som chef" är uppdelad i två moduler där du får uppgifter och stöd före, under och efter kursen.

För vem

För dig som är ny i chefsrollen.

Kursmål

Du kommer att öka din förmåga till personligt ansvarstagande, ta beslut och delegera. Du kan sprida förtroende i ditt team genom tydlighet i din roll och du kommer att öka effekten i ditt team. Du har även ökat din förmåga att ha ett coachande förhållningssätt.

Ur innehållet

 • Beteendeprofilering Everything DISC Workplace
 • Chefsrollens utmaningar - egna och andras förväntningar
 • Grunder ledarskap - att få andra att lyckas
 • Att få tiden att räcka till - Vad gör jag med den tiden som finns
 • Bli tydlig med effektiv och anpassad kommunikation
 • Engagemang och motivation hos medarbetare
 • Bli bättre på att formulera mål och ställa uppgifter
 • Förstå gruppens beteende och dynamik - FIRO
 • Att leda individer och team utifrån vilja och förmåga
 • Samtalsverktyg som du behöver kunna - Coaching och Feedback
 • Att delegera. Vad det är och hur man gör
 • Konflikter. Förstå varför de uppstår, förebygga och hantera
 • Jämställdhet & mångfald

Anmälan Ny som chef

Datum:

Plats: