Text kan vara bara text på ett papper. Eller så kan det vara en gedigen rapport. Ett bindande avtal. En attraktiv produktbeskrivning. Skillnaden mellan text och text kan vara milsvid. Vill du kunna formulera dig intressant, inspirerande och medryckande – om praktiskt taget vilket ämne som helst? Den här kursen lär dig processen, metoderna och knepen. Lär dig att skriva – bra texter.

Om kursen

Kursen är upplagd efter de texter som du och de andra kursdeltagarna skickar in i förväg. På det sättet kan vi fokusera på just dina behov av träning. Vi varvar teori och praktik och vinner därigenom kunskap som går att använda direkt efter kursen. Kursen ger dig, förutom tillgång till beprövade metoder, flera insikter om dialogen mellan skrivare och läsare.

Kursmål

Efter kursen har du lärt dig att bygga upp en intressant, korrekt och lockande text – från idé till färdigt dokument. Du kan skriva rakt, enkelt och slagkraftigt på ett sådant sätt att det skrivna verkligen blir läst. Efter kursen har du med dig en konkret skrivprocess och en praktisk checklista.

För vem

Kursen vänder sig till dig som vill söker metoder och verktyg för att formulera en text så att ditt budskap verkligen når fram.

Ur innehållet

 • Kommunikationens vikt – framtidens vinnare kan kommunicera
 • Datorn – ditt skrivredskap
 • Skrivprocess för datoranvändare
 • Mall att lägga in i din dator
 • Att fånga läsarens intresse
 • Det viktiga budskapet
 • Disposition – utifrån läsarens behov
 • Rubriksättning – att skriva rubriker och rubriknivåer
 • Modern text – att skriva modernt, enkelt och tydligt
 • Från e-postsvar till affärssvenska och formella avtal
 • Meningsbyggnad som förenklar texten
 • Har det hänt något med språkbruket?
 • Standarder för professionella texters utformning
 • Checklista för kvalitetskontroll

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: