I syfte att nå effekt och kunna arbeta med individens specifika utmaningar inom önskat ämne är det viktigt att lägga upp ett program med regelbundna träffar under en avgränsad tid. Mellan träffarna ges hemuppgifter i syfte att träna, öva och testa det man kommit fram till ska utvecklas.

Upplägg

I ett coachningsarbete är det alltid inställningen och viljan hos den som blir coachad som avgör resultatet av coachningen. Detta i ett nära samarbete med en coach givetvis. Det är ett samarbete. Vi träffas en gång i veckan under 4 veckor, ca två timmar/tillfälle.

1. Under första träffen görs en nulägesanalys där vi gemensamt lägger upp en plan, utifrån den coachades berättelse och utmaningar. På så sätt får vi en gemensam förståelse för styrkor och utvecklingsbara områden.

Här följer exempel på frågeställningar i en coachning i ämnet retorik
a. Finns det någon retorisk förebild i den coachades närhet? Egenskaper och beteenden?
b. Vid vilka tillfällen behöver den coachade övertyga?
c. Hur ser de respektive målgrupperna ut?

2. Utifrån nulägesanalysen sätter vi upp mål med coachningsprogrammet.

3. Under de följande träffarna går vi igenom teoretiska modeller, praktiserar, tränar och övar vi på de områden man vill utvecklas inom.

4. Vid det sista tillfället utvärderar vi effekten av programmet.

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: