Att vara professionell handlar till stor del om kommunikation. Hur vi kommunicerar beror på den situation vi befinner oss i. Det vet du, om du någon gång har mött en upprörd eller besviken person som haft klagomål. Eller om du har tvingats ge någon dåliga nyheter. I dessa situationer har det stor betydelse hur du kommunicerar. Gör du rätt blir personen istället engagerad och öppen för lösningar.

Om kursen
Det interaktiva kundmötet är en e-learningkurs där du möter kunder som måste hanteras i olika situationer. Gedigna teoriavsnitt hjälper dig att agera korrekt och guidar dig genom situationerna på ett professionellt sätt. Avsnitten går lätt att omsätta till situationer i din vardag, oavsett om det gäller kunder, kollegor eller personer i ditt privatliv. Vi vet att det är viktigt att du får öva det du lär dig. Därför låter detta interaktiva rollspel dig praktisera dina kunskaper och ditt beteende, och ger direkt feedback på ditt agerande. Professionella skådespelare gör situationerna levande och realistiska, utbildningen blir därmed intressant och underhållande. Kursen kan du gå när du vill, var du vill, bekvämt via Internet.

Kursmål
Efter att ha gått igenom kursens olika avsnitt kommer du ha ökat din förståelse för hur människor reagerar i olika situationer. Det kommer vara enklare för dig att agera på ett konstruktivt sätt, även i de situationer som idag kan kännas svåra. Du kommer att ha verktyg för att hantera personer som har klagomål eller som du tvingas göra besvikna genom negativa besked. Du kommer att kunna förhandla på ett professionellt sätt, exempelvis vid bokning och genomförande av möten.

Ur innehållet

  • Hantera klagomål – hur du får någon som är upprörd eller besviken att istället bli engagerad och nöjd
  • Delge negativt besked professionellt
  • Våga säga nej – ibland har kunden inte rätt, men det kan leda till merförsäljning, vi visar hur
  • Mötesbokning
  • Effektiva möten – skapa förutsättningar för professionella och effektiva möten där du har initiativet

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: