Det finns många svåra situationer där du ska utöva ditt chef- och ledarskap. En av de svåraste är det personliga mötet i samtalet mellan fyra ögon som handlar om något som du vet eller tror kommer kännas jobbigt för dig eller din samtalspartner. Icke desto mindre måste du som chef eller ledare ta de här samtalen. Det kan handla om alltifrån att meddela någon om en uppsägning, till att diskutera ett beteende som måste ändras. Det är dig det hänger på att samtalet blir tydligt, att samtalspartnern förstår ditt budskap och att ni känner att ni kan komma vidare på ett konstruktivt sätt.

Om kursen
Kursen fokuserar på de svåra samtalen – de som kan kännetecknas av att du utsätter dig själv eller din motpart för obehag. Under två dagar fyllda av övningar, scenarion, rollspel och med stöd av modeller och teorier får du pröva många olika upplägg och metoder. Träningen under kursen syftar till att hjälpa dig att hitta ditt eget sätt. Under kursen får du bland annat genomföra samtal som handlar om feedback, att delge svåra besked och ha gränssättande samtal. Du får också öva att ta samtal om medarbetares problem och att samtala i konfliktsituationer. Under kursen får du kontinuerlig feedback och konkreta verktyg. Allt i syfte att du ska kunna förbereda och genomföra svåra samtal i din egen miljö på bästa sätt.

Kursmål
Efter kursen har du en avsevärt förbättrad förmåga att hantera de flesta typer av svåra samtal som du ställs inför som chef och ledare. Du har tillgodogjort dig flera tydliga och konkreta metoder och verktyg, vilket ger dig ett ökat självförtroende i samtalssituationen. Den kontinuerliga feedback som du får under kursen bär du med dig som en viktig erfarenhet för framtida situationer.

För vem
Kursen vänder sig till dig som är chef eller ledare och som i din yrkesroll håller svåra samtal.

Ur innehållet

  • Grunder i effektiv kommunikation kopplat till samtal
  • Samtals- och dialogteknik
  • Utvärderings- och uppföljningssamtal
  • Korrigerande samtal
  • Delge negativa besked och impopulära beslut
  • Att samtala i konfliktsituationer

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: