Möten stärker gemenskapen och är en bra form av samarbete. Möten ska leda till utveckling och kloka beslut. Vi ger dig metoder och tekniker som underlättar för dig, både som mötesledare och som mötesdeltagare att leda möten som är effektiva och ger resultat.

Om kursen
Under dagen kommer vi att gå igenom mentala och praktiska förberedelser. Tyngdpunkten ligger i vad du ska tänka på före, under och efter ett möte. Du kommer också att få träna på att praktiskt genomföra ett möte där gruppen ger dig feedback. Vi kommer även att diskutera hur du ska hantera mötesdeltagare med olika personligheter och beteenden. Med dig hem får du praktiska verktyg och tips så att du på en gång kan börja genomföra effektiva möten.

Kursmål
Efter kursen har du fått kunskap, verktyg och träning i hur du genomför möten som leder till dina mål. Du kommer ha en bra grund för att bygga upp en möteskultur på ditt företag eller avdelning. Med strukturerad hantering av möten kommer du att göra tidsvinster och kunna lägga mer tid på ordinarie uppgifter.

För vem
Kursen vänder sig till dig som framförallt leder men även deltar i möten som en del av ditt arbete.

Ur innehållet

  • Grundläggande mötesteknik
  • Olika typer av möten – syftet med mötet
  • Mentala förberedelser inför mötet
  • Praktiska förberedelser
  • Mötesdokumentation – vad krävs?
  • Mötesrevision
  • Beteende hos mötesdeltagande
  • Ineffektiva möten

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: