En av de största utmaningarna för dagens ledare är att få människor att arbeta bra tillsammans för att åstadkomma bestående resultat. Facilitering är konsten att leda en grupp människor mot ett överenskommet mål på ett sätt som skapar delaktighet och kreativitet hos deltagarna. Termen facilitator, som direkt översatt betyder ”underlättare”, används för den yrkesroll som professionellt arbetar med workshopledning. Att konsekvent använda ett faciliterande arbetssätt skapar ett mervärde för organisationen tack vare ökad effektivitet och resultatorientering.

Om kursen
Kursen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i att leda en grupp genom ett väldefinierat arbetsmöte - workshop. Kursen har sin utgångspunkt i facilitatorns ansvar för processen i arbetet och dynamiken i gruppen.

Kursmål
Efter kursen förstår du vad det innebär att arbeta med facilitering och vilken roll facilitatorn har. Du har fått en förståelse för dynamiken i gruppen under olika förhållanden. Med hjälp av de workshopverktyg, metoder och tekniker som du arbetar med under kursen kan du också förbereda, genomföra och följa upp olika typer av arbetsmöten. Du har lärt dig att leda organisationen genom processer på ett sätt som uppmuntrar till delaktighet, ägarskap och motivation.

För vem
Kursen vänder sig till dig som är chef eller ledare, projektledare, organisationsutvecklare, extern eller intern förändringsledare eller liknande.

Ur innehållet

  • Facilitering – när, hur och varför
  • Facilitatorsrollen – krav och förväntningar
  • Du själv i rollen som facilitator
  • Workshops, planera, genomföra och följa upp
  • Om att sätta mål
  • Gruppen – behov och dynamik
  • Metoder för facilitering
  • Tips och tricks

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: