Förutsättningar förändras. Oavsett om det är du eller din omgivning som initierar förändring så är det din förmåga att hantera den som påverkar din verksamhets framgång. Uppköp, omorganisation, nedläggning, konjunktursvängningar – förändringar kan ha många namn.

De har dock alla en sak gemensamt – vi kan inte längre göra som vi brukade. Det som är avgörande är att du accepterar att förändringar är ett normaltillstånd. Genom kunskap och förståelse kan du initiera och driva förändringsarbetet så att det sker i den riktning du vill.

 

Om kursen

 

Denna kurs ger dig två koncentrerade dagar av förändringsmetodik där vi berör olika förändringsmodeller. Utifrån kunskap och förståelse för individens och organisationens reaktioner på förändring lär du dig att konkret leda och skapa framgång i förändringsarbetet.

Kursmål

Efter kursen har du ökat din förmåga att planera, organisera och genomföra övergripande förändringsinsatser mot givna mål. Du har utifrån etablerade teorier fått förståelse för individens och organisationens reaktioner på förändring. Utifrån denna förståelse har du kunskap om direkt applicerbara konkreta verktyg och åtgärder i förändringsprocessens olika skeenden.

För vem

Kursen vänder sig till dig som exempelvis är chef i organisationen, projektledare eller särskilt utsedd förändringsledare och vill lära dig driva förändringar.

Ur innehållet

Förändring som fenomen – vad är det?

  • Vikten av visioner och hur vi utformar dessa
  • Individen i förändring, grunden för organisationens reaktion
  • Delge de svåra besluten och hantera reaktionen
  • Organisationens reaktion på förändring – vilka faser kan jag förvänta mig?
  • Ett steg före – planera förändringen som du vill ha den
  • Tidsförhållanden och var jag som förändringsledare lägger fokus
  • Att leda i eller leda förändring – praktiskt agerande i förändringsarbetet

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: