Att vara professionell i varje kundkontakt och situation är en viktig konkurrensfördel. En fördel som gör att vi kan behålla, vårda och utveckla företagets relationer med kunderna. Kommunikation är grunden till utmärkt service – effektiv kommunikation. Det ställs höga krav på dig som servicegivare att kunna hantera många olika ärenden och personligheter. Genom kunskap, medvetenhet och träning kan vi ge dig tryggheten som gör din vardag stimulerande.

Om kursen
Kursen ger dig förutsättningar att hantera varje situation med kunden på ett professionellt sätt. Det handlar om förmågan att göra effektiva samtal som underlättar både för dig och kunden. Effektiva samtal säkerställer att du får och ger rätt information samt sparar tid. För att vara riktigt bra gäller det även att vara proaktiv samt kunna ta hand om upprörda och kanske besvikna personer.

Kursmål
Efter kursen har du utvecklat din förmåga att möta dina kunder på ett professionellt och omtänksamt sätt. Du har fått kunskaper och färdigheter i samtalsmetodik, att vara proaktiv och att hantera klagomål. Du har också fått en större förståelse för hur viktig din roll är och vilket ansvar som följer med uppdraget att ta hand om företagets viktigaste personer. Helhetsbilden och kunskaperna ökar din trygghet och förmåga att hantera vardagen.

För vem
Kursen vänder sig till dig som har kundkontakter i direkt möte med kunden och/eller på telefonen. Du vill få insikt och kunskap om professionell kundservice.

Ur innehållet 

 • Vad är service
 • Din roll och ditt ansvar
 • Ett proaktivt synsätt
 • Vår påverkan och kommunikation
 • Ett positivt uppbyggt samtal
 • Frågemetodik för bättre samtal
 • Att ge information på ett tydligt och anpassat sätt
 • Att delge negativa besked
 • Hantera upprörda personer
 • Klagomålshantering
 • Öva samtalsmetodik och situationer med feedback

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: