Vill du öka förmågan att skapa motivation, engagemang och trivsel hos de individer du leder? Vill du genom samarbete skapa ett starkt lag med rätt fokus? Framgångsrika chefer och ledare kan konsten att kommunicera tydligt. Det personliga ledarskapet handlar om kunskapen om människor och hur de fungerar - det gäller dig och dina medarbetare, nu och framåt

Om kursen
”Ledarskap att leda” fokuserar på ditt personliga ledarskap och hur du leder dina medarbetare. Kommunikation är det bärande nyckelordet rakt igenom hela utbildningen. Du lär dig teorier, tränar och får verktyg som ger dig ökad förståelse, både om dig själv och individer i den grupp du leder. Kursen ger dig praktisk träning inom områden som coachning, feedback och konflikthantering. Vi träffas vid två tillfällen vilket ger dig goda möjligheter att praktiskt träna det du lärt dig de första dagarna och sen komma tillbaka och utvärdera och träna mer tillsammans med övriga kursdeltagare.

Kursmål
Efter kursen har du fått en ökad medvetenhet och förståelse om individens behov och kan utveckla medarbetare som tar ansvar, är engagerade och motiverade. Du har uppnått en bättre självinsikt och ökat din förståelse för konsekvenserna av ditt agerande som ledare. Du kan använda metoder och verktyg för att kunna genomföra feedbacksamtal eller coachning på bästa sätt. Du förstår styrkan i mångfald som självklarhet.

För vem
Kursen vänder sig till dig som har ett formellt chef- eller personalansvar och som ansvarar för att leda och utveckla individer och grupper.

Ur innehållet

  • Kommunikation - grunden för allt
  • Mångfald - skapa en attraktiv miljö för framtidens kompetens
  • Normer och värderingar
  • Att skapa motivation och engagemang
  • Coachning och feedback
  • Delge beslut och hantera reaktionen på bästa sätt
  • Hantera påhopp och korrigera negativa beteenden
  • Att förebygga och hantera konflikter
  • Leda på distans - skapa tydlighet och säkerhet
  • Spelregler som leder till tydlighet och delaktighet

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: