Vill du driva verksamheten framåt med resultaten i fokus? Vill du fatta snabba och säkra beslut med en högre grad av delegering? Vill du att ditt team ska ligga steget före med god lägesuppfattning? Vill du bygga engagemang och ansvarstagande hos dina medarbetare. Tveklöst är chefs- och ledarrollen mångfacetterad och förutom ditt personliga sätt att leda finns två saker som alltid kommer följa dig genom din karriär; mål ska nås och saker förändras. Peka ut riktningen, samla teamet kring målen och driv istället för att drivas.

Om kursen
Målstyrt ledarskap ger dig enkla och direkt tillämpbara metoder för att driva verksamheten mot målen samtidigt som du ökar engagemang och ansvarstagande hos dina medarbetare. Du får verktyg för konkret målnedbrytning som ger dig insikt i dina viktigaste intressenters behov och hur du kan lösa ut dem. Du får metoder till att genomföra, utvärdera och dela dina erfarenheter för önskad effekt. Du lär dig att använda styrkan i individens och organisationens reaktion på förändring genom delaktighet och tydlighet. Uppdelningen på två tillfällen ger dig chansen att tillämpa grunderna från första tillfället innan vi utvärderar och bygger på med mera kunskap vid tillfälle två.

Kursmål
Med hjälp av konkreta verktyg och förståelse för målstyrning och förändring kommer du öka engagemanget i ditt team genom att leda målsättningsarbete för egen verksamhet. Skapa trygghet med tydlig beslutsfattning och skapa proaktivitet och ansvarstagande med förståelse som grund. Du kan förutse och planera för förändringsreaktioner på individ och organisationsnivå samt att hantera reaktioner på förändring med tydlig kommunikation.

För vem
För dig som är chef eller ledare och vill utveckla din förmåga i målstyrning, beslutsfattning och förändringsarbete.

Ur innehållet

  • Affärsplanen som instrument, vision, mission, mål och strategier
  • Konkret målnedbrytning
  • Intressentanalys
  • Planera och genomföra
  • Fatta beslut, på goda grunder för goda resultat
  • Delegera, - ett förhållningssätt
  • Utvärdera för önskad effekt
  • Affärsklimatet igår, idag och imorgon
  • Förändringsreaktioner hos individer och organisationer
  • Mötesmetodik för maximal delaktighet

Anmälan
Notice: Undefined variable: title in /var/www/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/views/course-custom.php on line 224

Datum:

Plats: