Om kursen

Vår förberedande utbildning är framtagen för att ge dig kunskapen att bli PMP®-certifierad. Dessutom får du insikt och handledning i hur certifieringsprocessen går till. Vi håller kursen på svenska men kursmaterialet är på engelska. Detta för att tränas i den rätta terminologin. Kursen är uppdelad i flera moduler, vilket innebär att du ges tid till att göra de obligatoriska hemuppgifterna mellan modulerna.

Modul 1

Den första modulen fokuserar på att omsätta dina projektkunskaper till PMI:s projektterminologi som bygger på "A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)". Kursen fokuserar på realistiska case kopplat till ett projektförlopp vilket gör att du fördjupar dina projektkunskaper samtidigt som du kan koppla det till den rätta terminologin.

Modul 2-6

I de efterföljande modulerna går vi igenom varje kompetensområde som ingår i "A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)" och övar på specifika case. Du får struktur över dina egna hemstudier inför certifieringen och vi hjälper dig med hur du fyller i ansökningsblanketten.

För vem

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som projektledare och som vill ta steget vidare och PMP®-certifiera dig.

Kursmål

Du får både praktiska och teoretiska kunskaper i projektarbete samt de kunskaper som behövs för att klara en PMP®-certifiering. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

Ur innehållet

 • Knowledge Area Inputs, Tools & Techniques, Outputs
 • Project Stakeholders
 • Professional Responsibility
 • Management Process Groups & Knowledge Area Processes
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project HR Management
 • Project Integration Management
 • Project Communications Management
 • Project Risk Management
 • Project Procurement Management

Övrig information

För att kunna PMP®-certifieras behöver du vara en erfaren projektledare och uppfylla kraven i kategori 1 eller 2.

Kategori 1: För den som har en "Bachelors Degree", d.v.s. högskoleexamen eller motsvarande utbildning krävs:

 • Minst 4500 projektledartimmar under de senaste tre åren och som högst under de senaste åtta åren
 • 35 timmar formell projektledarutbildning 

Kategori 2: För den som har "High School Diploma", d.v.s. gymnasial examen krävs:

 • Minst 7500 projektledartimmar under de senaste fem och som högst de senaste åtta åren
 • 35 timmar formell projektledarutbildning

Anmälan Project Management Professional Certification Preparation Programme

Datum:

Plats: