Projektledning

Projektekonomi

God projektekonomi är att i projektets alla stadier ha ekonomisk kontroll, göra riktiga kalkyler i planeringen, ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Utan överraskningar. Projektekonomi är en eftersatt kunskap som i många fall skulle spara både tid och pengar. Ekonomi kan förklara varför projektet ska genomföras, förtydliga prioriteringar och visa exakt hur vi ligger till. Det skapar både kontroll och förankring.

Om kursen

Under två dagar reder vi tillsammans ut de grundläggande ekonomiska begreppen. PMI:s verktyg och tekniker ligger till grund för kursens innehåll. Du lär dig hur man systematiskt arbetar med ekonomin genom projektets alla faser. Du får med dig en mängd nyttiga kalkyleringsmetoder och får veta hur och när de kan nyttjas i praktiken. Du lär dig att identifiera och beräkna risker samt att ta fram, utvärdera och följa upp en affärskalkyl.

Ur innehållet

 • Projektets roll och gränssnitt mot övrig organisation
 • Grundläggande ekonomiska och redovisningsmässiga begrepp
 • Resursplanering.
 • Projektplaneringsverktyg
 • Identifiering och beräkning av risker
 • Kostnadsberäkning
 • Investeringskalkyler
 • Riskhantering
 • Kontinuerlig uppföljning
 • Avvikelseanalys
 • Uppföljning kalkyler

Kursmål

Efter kursen har du god kunskap om ekonomins betydelse i projekt. Du kan sätta upp egna kalkyler för dina uppdrag och har god kännedom om de verktyg som kan användas för styrning av projektens ekonomi. Du har förmågan att bedriva ett professionellt ekonomiarbete genom projektets alla faser. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

För vem

Kursen vänder sig till dig som arbetar i projekt, till exempel projektledare eller projektassistent och vill lära dig ekonomisk affärsmässighet i projekt.

Förkunskaper

För att få ut maximal effekt av kursen bör du ha erfarenhet från projektarbete.

Vad som ingår:

 • Kursdokumentation
 • Konferenspaket inklusive måltider