Projektledning

Projektledarprogrammet - Online

Vill du få inblick i alla projektets delar – från planering och styrning till grupputveckling och ledarskap? Vill du nå målet med rätt kvalitet, i tid och till rätt budget? Som projektledare behöver du en bred kompetens för att lyckas. Du behöver kunna leda, utveckla och motivera projektets medlemmar samt skapa struktur och metoder för att uppnå effektiva och lönsamma projekt.

 

Om kursen

Projektledarprogrammet är den välfyllda verktygslåda varje projektledare önskar sig. Kursen ger dig en helhetsbild av planering, ledning och kontroll av projekt. Genom scenarion och rollspel övar du dig i att analysera vanliga situationer i projekt och att fatta beslut. Tillsammans med dina kurskamrater drar du slutsatser och omsätter kunskap till din egen vardag. Inför utbildningen genomför du via webben en DiSC® personlighetsprofil som ligger till grund för en fördjupad insikt om dig själv.

 

Modul 1

Första modulen inleds med att lägga en gemensam grundsyn på vad det innebär att arbeta i projekt. Vi går igenom grunderna i projektledning, affärsmässig bedömning och målformulering samt jobbar med det praktikfall som löper genom kursen. Utöver detta går vi igenom DiSC®- personlighetsprofil i syfte att öka din självkännedom.

 

Modul 2

Som projektledare har du väldigt tydliga resultatkrav på dig och ett gott ledarskap är vid sidan av god projektledningsmetodik en nyckel till framgång. I andra modulen fokuserar vi på de utmaningar inom ledarskapet som en projektledare ställs inför. Modulen ger dig verktyg för att analysera situationer och kunna vidta de mest effektiva åtgärderna för att driva engagemang och därmed uppnå ett lyckat resultat.

 

Modul 3

I tredje modulen går vi igenom olika planeringsmetoder och val av planeringsmetod. Vi gör en fördjupning inom planering, uppföljning och problemlösning. Under modulen ges du också möjlighet att träna på och förbättra dina färdigheter i hur du kommunicerar, skapar trovärdighet och engagemang kring ditt projekt. Slutligen går vi igenom det viktiga projektavslutet.

 

Modul 4

Under fjärde modulen redovisas de projektarbeten som deltagarna drivit gruppvis som hemuppgift. Vi tränar på gruppcoaching och jobbar med deltagarnas egna utmaningar. Som avslutning tas handlingsplaner för fortsatt kompetensutveckling fram.

 

Ur innehållet

 

Modul 1

·      Grunder projektledning

·      Kunskaper, metoder och modeller baserat på internationella standarder

·      Projektorganisation, roller och ansvar

·      Affärsmässighet

·      Mål och omfattning

·      DiSC®-profil

·      Kommunikation

·      Intressentanalys och kommunikationsplan

·      Projektplanering

·      Strukturering av arbetet (WBS)

·      Resursuppskattning

·      Analys av beroenden

·      Upprättande av tidplan

  

Modul 2

·      Grunder ledarskap för projektledare

·      Gruppdynamik

·      Konflikthantering

·      Motivation

·      Individanpassat ledarskap

·      Coachning och feedback

·      Förändringsledning

 

Modul 3

·      Upphandling

·      Projektadministration

·      Projektmognad och bedömning av miljö runt projekt

·      Strategier för val av planeringsmetoder

·      Ekonomi, kalkylering och projektbudgetering

·      Earned Value Management.

·      Problemsökning, orsakssamband

·      Retorik

·      Presentationsteknik

 

Modul 4

·      Redovisning

·      Feedback

·      Handlingsplaner

 

Kursmål

Efter programmet har du goda förutsättningar att driva och leda framgångsrika projekt. Du står på en bred plattform av kunskap, baserad på projektledningens internationella standarder och kan möta de förväntningar som ställs på en projektledare. Du har byggt ett nätverk som kommer att vara till stor hjälp i framtida projekt. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

 

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som jobbat några år som projektledare eller delprojektledare men som vill bredda och fördjupa dina kunskaper baserat på en internationell standard. Utbildningen ger dig den breda kunskap inom projektledning och ledarskap som du behöver för att ta dig an större uppdrag.

 

Förkunskaper

För att få ut maximal effekt av kursen bör du ha tidigare erfarenhet av att leda och driva projekt. Du har arbetat några år men inte gått någon projektledarkurs de senaste 2-3 åren.

 

Kursen tar avstamp i grunderna inom projektledning och gör därefter fördjupningar inom användbara och nyttiga verktyg.

 

Förutsättningar

För att du ska kunna delta på bästa möjliga sätt, så behöver du dator med kamera och headset/hörlurar med mikrofon eller en smartphone/smartpad med Zooms app installerad. Du får en länk till Zoom för att ansluta till utbildningen.

Vad som ingår:

·      2+2+2+1 dagars utbildning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®

·      Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioderna mellan modulerna

·      Kursdokumentation

·      DiSC®- beteendeprofil