Projektledning

Projektledarprogrammet

Vill du få inblick i alla projektets delar – från planering och styrning till grupputveckling och ledarskap? Vill du nå målet med rätt kvalitet, i tid och till rätt budget? Som projektledare behöver du en bred kompetens för att lyckas. Du behöver kunna leda, utveckla och motivera projektets medlemmar samt skapa struktur och metoder för att uppnå effektiva och lönsamma projekt.

Om kursen

Projektledarprogrammet är den välfyllda verktygslåda varje projektledare önskar sig. Kursen ger dig en helhetsbild av planering, ledning och kontroll av projekt. Genom scenarion och rollspel övar du dig i att analysera vanliga situationer i projekt och att fatta beslut. Tillsammans med dina kurskamrater drar du slutsatser och omsätter kunskap till din egen vardag. Inför utbildningen genomför du via webben en DiSC® personlighetsprofil som ligger till grund för en fördjupad insikt om dig själv.

Modul 1

Första modulen inleds med att lägga en gemensam grundsyn på vad det innebär att arbeta i projekt. Vi går igenom grunderna i projektledning, affärsmässig bedömning och målformulering samt jobbar med det praktikfall som löper genom kursen. Vi behandlar grunderna i ledarskap utifrån den speciella ledningssituation som projekt som arbetsform utgör. Utöver detta går vi igenom DiSC®- personlighetsprofil i syfte att öka din självkännedom.

Modul 2

I andra modulen fokuserar vi på projektplaneringen och kompletterande ledarskapsaspekter. Vi fortsätter praktikfallet med aktivitetsnedbrytning, tid- och resursplanering. Vidare tittar vi på projektekonomi och riskhantering.

Modul 3

Tredje modulen har temat projektuppföljning och styrning. Genom en projektgranskning tränas du i att snabbt sätta dig in i och analysera ett projekt och ta fram en handlingsplan med konkreta förbättringsåtgärder. Slutligen går vi igenom det viktiga projektavslutet.

Modul 4

Fjärde modulen, är en uppföljningsdag med fokus på utbyte av erfarenheter och nätverkande, reflektion över nuvarande kunskaper och erfarenheter samt framtida utvecklingsområden. Agendan för uppföljningsdagen är flexibel och bestäms med utgångspunkt från gruppens önskemål och behov.

Ur innehållet

Modul 1

Grunder projektledning

Kunskaper, metoder och modeller baserat på internationella standarder

Projektorganisation, roller och ansvar

Affärsmässighet

Mål och omfattning

DiSC®-profil

Kommunikation

Intressentanalys och kommunikationsplan

Grunder ledarskap för projektledare

Motivation

Coachning och feedback

Konstruktiva tillsägelser

Individanpassat ledarskap

Gruppdynamik och ledarstilar enligt FIRO

Modul 2

Projektplanering

Strukturering av arbetet (WBS)

Resursuppskattning

Analys av beroenden

Upprättande av tidplan

Projektekonomi

Kalkylering och projektbudgetering

Upphandling

Projektadministration

Förändringshantering

Beslutsfattande

Modul 3

Uppföljning, granskning och överlämning

Presentationsteknik

Mötesteknik

Intervjuteknik

Riskhantering

Förhandlingsteknik

Konflikthantering

Modul 4

Erfarenhetsutbyte

Problemlösning

Kursmål

Efter programmet har du goda förutsättningar att driva och leda ett framgångsrikt projekt. Du står på en bred plattform av kunskap, baserad på projektledningens internationella standarder och kan möta de förväntningar som ställs på en projektledare. Du har byggt ett nätverk som kommer att vara till stor hjälp i framtida projekt. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare eller beställare som arbetar i en projektorienterad miljö. Du vill bredda och fördjupa dina kunskaper baserat på en internationell standard.

Förkunskaper

För att få ut maximal effekt av kursen bör du ha tidigare erfarenhet av att leda och driva projekt.

Vad som ingår:

  • 3+2+3+1 dagars klassrumsledd utbildning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®
  • Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioderna mellan modulerna
  • Förberedande coachutbildning
  • Kursdokumentation
  • DiSC® Personlighetsprofil
  • Konferenspaket inklusive måltider varav 2 middagar