Om kursen

Vår förberedande utbildning är framtagen för att ge dig kunskapen att bli PMP®-certifierad. Dessutom får du insikt och handledning i hur certifieringsprocessen går till. Vi håller kursen på svenska men kursmaterialet är på engelska. Detta för att tränas i den rätta terminologin. Kursen är uppdelad i flera moduler, vilket innebär att du ges tid till att göra de obligatoriska hemuppgifterna mellan modulerna.

Modul 1
Den första modulen fokuserar på att omsätta dina projektkunskaper till PMI:s projektterminologi som bygger på "A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)". Kursen fokuserar på realistiska case kopplat till ett projektförlopp vilket gör att du fördjupar dina projektkunskaper samtidigt som du kan koppla det till den rätta terminologin.

Modul 2-6

I de efterföljande modulerna går vi igenom varje kompetensområde som ingår i "A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)" och övar på specifika case. Du får struktur över dina egna hemstudier inför certifieringen och vi hjälper dig med hur du fyller i ansökningsblanketten.

Ur innehållet

 • Knowledge Area Inputs, Tools & Techniques, Outputs.
 • Project Stakeholders.
 • Professional Responsibility.
 • Management Process Groups & Knowledge Area Processes.
 • Project Scope Management.
 • Project Time Management.
 • Project Cost Management.
 • Project Quality Management.
 • Project HR Management.
 • Project Integration Management.
 • Project Communications Management.
 • Project Risk Management.
 • Project Procurement Management.

Kursmål

Du får både praktiska och teoretiska kunskaper i projektarbete samt de kunskaper som behövs för att klara en PMP®-certifiering. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

För vem

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som projektledare och som vill ta steget vidare och PMP®-certifiera dig.

Övrig information

För att kunna PMP®-certifieras behöver du vara en erfaren projektledare och uppfylla kraven i kategori 1 eller 2.

Kategori 1: För den som har en "Bachelors Degree", d.v.s. högskoleexamen eller motsvarande utbildning krävs:
 • Minst 4500 projektledartimmar under de senaste tre åren och som högst under de senaste åtta åren
 • 35 timmar formell projektledarutbildning 
Kategori 2: För den som har "High School Diploma", d.v.s. gymnasial examen krävs:
 • Minst 7500 projektledartimmar under de senaste fem och som högst de senaste åtta åren
 • 35 timmar formell projektledarutbildning
Kursen ger 52 PDU-poäng för PMP®-certifierade projektledare.

PMP, PDU and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Anmälan Project Management Professional Certification Preparation Programme

Datum:

Plats: