Om kursen

Under två dagar reder vi tillsammans ut de grundläggande ekonomiska begreppen. PMI:s verktyg och tekniker ligger till grund för kursens innehåll. Du lär dig hur man systematiskt arbetar med ekonomin genom projektets alla faser. Du får med dig en mängd nyttiga kalkyleringsmetoder och får veta hur och när de kan nyttjas i praktiken. Du lär dig att identifiera och beräkna risker samt att ta fram, utvärdera och följa upp en affärskalkyl.

För vem

Kursen vänder sig till dig som arbetar i projekt, till exempel projektledare eller projektassistent och vill lära dig ekonomisk affärsmässighet i projekt.

Kursmål

Efter kursen har du god kunskap om ekonomins betydelse i projekt. Du kan sätta upp egna kalkyler för dina uppdrag och har god kännedom om de verktyg som kan användas för styrning av projektens ekonomi. Du har förmågan att bedriva ett professionellt ekonomiarbete genom projektets alla faser. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

Ur innehållet

 • Projektets roll och gränssnitt mot övrig organisation
 • Grundläggande ekonomiska och redovisningsmässiga begrepp
 • Resursplanering.
 • Projektplaneringsverktyg
 • Identifiering och beräkning av risker
 • Kostnadsberäkning
 • Investeringskalkyler
 • Riskhantering
 • Kontinuerlig uppföljning
 • Avvikelseanalys
 • Uppföljning kalkyler

Anmälan Projektekonomi

Datum:

Plats: