Om kursen

Projektledarprogrammet är den välfyllda verktygslåda varje projektledare önskar sig. Kursen ger dig en helhetsbild av planering, ledning och kontroll av projekt. Genom scenarion och rollspel övar du dig i att analysera vanliga situationer i projekt och att fatta beslut. Tillsammans med dina kurskamrater drar du slutsatser och omsätter kunskap till din egen vardag. Inför utbildningen genomför du via webben en DiSC® personlighetsprofil som ligger till grund för en fördjupad insikt om dig själv.

Modul 1
Första modulen inleds med att lägga en gemensam grundsyn på vad det innebär att arbeta i projekt. Vi går igenom grunderna i projektledning, affärsmässig bedömning och målformulering samt jobbar med det praktikfall som löper genom kursen. Vi behandlar grunderna i ledarskap utifrån den speciella ledningssituation som projekt som arbetsform utgör. Utöver detta går vi igenom DiSC®- personlighetsprofil i syfte att öka din självkännedom.

Modul 2
I andra modulen fokuserar vi på projektplaneringen och kompletterande ledarskapsaspekter. Vi fortsätter praktikfallet med aktivitetsnedbrytning, tid- och resursplanering. Vidare tittar vi på projektekonomi och riskhantering.

Modul 3

Tredje modulen har temat projektuppföljning och styrning. Genom en projektgranskning tränas du i att snabbt sätta dig in i och analysera ett projekt och ta fram en handlingsplan med konkreta förbättringsåtgärder. Slutligen går vi igenom det viktiga projektavslutet.

Modul 4
Fjärde modulen, är en uppföljningsdag med fokus på utbyte av erfarenheter och nätverkande, reflektion över nuvarande kunskaper och erfarenheter samt framtida utvecklingsområden. Agendan för uppföljningsdagen är flexibel och bestäms med utgångspunkt från gruppens önskemål och behov.

Ur innehållet

Modul 1
Grunder projektledning
Kunskaper, metoder och modeller baserat på internationella standarder
Projektorganisation, roller och ansvar
Affärsmässighet
Mål och omfattning
DiSC®-profil
Kommunikation
Intressentanalys och kommunikationsplan
Grunder ledarskap för projektledare
Motivation
Coachning och feedback
Konstruktiva tillsägelser
Individanpassat ledarskap
Gruppdynamik och ledarstilar enligt FIRO

Modul 2
Projektplanering
Strukturering av arbetet (WBS)
Resursuppskattning
Analys av beroenden
Upprättande av tidplan
Projektekonomi
Kalkylering och projektbudgetering
Upphandling
Projektadministration
Förändringshantering
Beslutsfattande

Modul 3
Uppföljning, granskning och överlämning
Presentationsteknik
Mötesteknik
Intervjuteknik
Riskhantering
Förhandlingsteknik
Konflikthantering

Modul 4
Erfarenhetsutbyte
Problemlösning

Kursmål

Efter programmet har du goda förutsättningar att driva och leda ett framgångsrikt projekt. Du står på en bred plattform av kunskap, baserad på projektledningens internationella standarder och kan möta de förväntningar som ställs på en projektledare. Du har byggt ett nätverk som kommer att vara till stor hjälp i framtida projekt. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare eller beställare som arbetar i en projektorienterad miljö. Du vill bredda och fördjupa dina kunskaper baserat på en internationell standard.

Förkunskaper

För att få ut maximal effekt av kursen bör du ha tidigare erfarenhet av att leda och driva projekt.

Övrig information

Kursen ger 58,75 PDU-poäng för PMP®-certifierade projektledare.

(PMP and PDU are registered marks of the Project Management Institute, Inc.)

Anmälan Projektledarprogrammet

Datum:

Plats: