Ledarskap

THE - The Human Element

Ditt inre ledarskap. Att känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt. Varför nöja sig med mindre? Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Var och ens självinsikt och självkänsla påverkar individens framgång men också hela organisationens framgång.

Om kursen

The Human element utmanar dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer – våra beteenden, underliggande behov/känslor och vår självbild. Vi går sedan vidare med att utforska våra relationer till andra människor för att sedan koppla det till teamprestanda och effektiv beslutsfattning. Modulerna baseras på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter. Tempot är intensivt, men med rika tillfällen till reflektion i både större och mindre grupper. Vi arbetar även delar av kvällarna.

Ur innehållet

  • Korta teoriavsnitt med dialog
  • Visualiseringsövningar
  • Övning i att ge och ta emot feedback
  • Gruppövningar
  • Rörelseövningar
  • Reflektion och diskussion
  • Självskattningsinstrument som belyser ditt beteende, dina behov och din självkänsla

Kursmål

Du kommer öka din självinsikt och självkänsla och du kommer på ett bättre sätt kunna utnyttja din inneboende potential. Du kommer på ett mer målmedvetet sätt kunna samarbeta effektivt med andra.

För vem

Kursen vänder sig till dig som är chef och ledare men även till dig som utan att ha en ledarroll vill förbättra relationen till dig själv och andra.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad som ingår:

  • Kursdokumentation
  • Internat med alla måltider