Ledarskap

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

Utveckling av Grupp och Ledare är en av Sveriges mest kända ledarskapsutbildning. Tusentals deltagare har genom denna kurs utvecklats som medarbetare, ledare och människor. Kursen använder gruppen som instrument för inlärning och skapar en unik situation där kopplingen mellan teori och verklighet är omedelbar.

Om kursen

Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande där teorier mixas med övningar, reflektion och diskussioner. Genom utvärdering och feedback blir du medveten om den påverkan du har på andra individer och på gruppen som helhet. Syftet är att göra dig mer effektiv, både som ledare och som individ i en grupp. Du får en djupare insikt i hur du agerar och påverkas i olika situationer och hur du uppfattas av andra. Genom att delta i och använda gruppen som ett levande exempel får deltagaren en unik inblick i och förståelse för gruppers utveckling – och hur man kan påverka till bra samspel och ökad effektivitet.

Kursmål

Efter kursen har du ökat din självinsikt och ditt självförtroende. Du kan hantera konflikter och har fått erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell. Du har ökat din förmåga att kommunicera tydligt samt ge och ta feedback. Du har fått insikt i olika faser i en grupps utveckling och förståelse för behovet av olika ledarstilar.

För vem

Kursen vänder sig till dig som vill få en unik inblick i och förståelse för gruppens funktioner och hur man kan styra och använda dem.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet

Kursen hålls på internat med fyra övernattningar. Den genomförs i grupper om minst 8 och högst 12 deltagare och leds av två certifierade handledare. Kursen kräver närvaro hela tiden och kvällsarbete är planerat varje kväll. Grupperna sätts samman baserat på att deltagarna inte känner varandra sedan innan och med en blandning av kvinnor och män från olika verksamheter, vilket ger stor frihet för individen att förutsättningslöst utvecklas i en ny miljö.

Då kursen kan vara intensiv bör du vara i god psykisk balans. På grund av kursens upplägg är det inte tillåtet att komma och gå under kursens gång. Kvällsarbete är planerat varje kväll.

Vad som ingår:

  • Kursdokumentation
  • Internat med alla måltider