3 tips för att lyckas med din pedagogik i en virtuell miljö

När vi går in i verksamhetsåret 2021 gör vi det, likt de flesta, med ett år av digital transformation och fysisk distansering i ryggsäcken. Det har varit ett ”simma eller sjunk”- upplägg för de flesta. Lär er föra er i en virtuell miljö eller lägg dig på rygg och kyss verksamheten farväl (mer eller mindre). 

Och för oss som gjort resan, och nu står här, gäller det att leverera resultat med de förutsättningar och verktygen vi har. Vare sig det gäller ledningsgruppsmöten, förhandlingar, scrums eller utbildning så måste vi lyckas pedagogiskt i en virtuell miljö. Simma eller sjunk.

Om du vill lyckas med din undervisning på distans – läs dessa tre tips:

Tips 1:  Dina frågeställningar måste vara skarpa och anpassade till virtuella sammanhang

Den virtuella miljön ställer nya krav på din kommunikation, d.v.s. din pedagogiska förmåga att överföra information till en mottagare. Se till att de uppgifter eller frågeställningar du förmedlar är ställda på ett sätt som ger mottagaren möjlighet att lyckas. Hur vi tolkar uppgiften eller frågeställningen har till stor del att göra med vårt icke-verbala kroppsspråk. Med mindre bild och lidande bildkvalitet skapas viss utmaning i att tolka och förstå uppgifter. Du kan därför testa dina frågor mot någon som inte ser dig. Förstår den frågan?

Tips 2: Variation

I den virtuella miljön har vi vissa begränsningar men också fler möjligheter. Du använder säkert redan flera tekniska verktyg såsom polls, chatt, gemensamma brainstorming-dokument, video och mycket mer – men varier du mellan grupparbeten och egna arbeten, reflektioner, redovisning? Och apropå redovisningar, varierar du dig här? Tänk utanför boxen! Redovisning kan ske i Paint istället för Power Point och redovisning kan ske genom rollspel eller en quiz.

Tips 3: Ha koll på dina ”social skills”

Det sociala kittet. Kallpratet. Mellantugget. För att lyckas med din pedagogik behöver du ge den du integrerar med en trygg plats och få den att känna sig avslappnad och närvarande för att kunna förstå det du vill förmedla. Behovet av säker mänsklig kontakt är en drivkraft, som behovet av mat och sömn. Alla har ett behov av att känna mening, bli sedda och trodda. Det som händer i en grupp eller mellan två personer när vi interagerar är att växelverkan mellan oss ökar. Var medveten om denna process och planera in tid för den. Planera in en kick-start utan att resultatet av samtalet är poängen. Det är processen som är intressant. Planera in tid under dagen då småpratat inte sker vid kaffeapparaten.

Låt oss ta ett exempel. Starta utbildningar med att fråga vad deltagarna är bra på som inte gäller arbetet. Det kan vara allt från att göra marsipanfigurer till att gå på händer. Deltagarna funderar såklart på vad du vill få ut av frågan men de testar även gruppen och hur vi tar emot deras ämne. ”Är det okej att vara en marsipanfigurtillverkare?” Ja, det var det ju och du är välkommen i gruppen. Hjälp människor att känna att de tillhör. Vi vill kommunicera på ett sätt som lyfter varje person till att känna sig inkluderad och sedd.

Vill du ha fler handfasta tips, eller vill du kanske diskutera ditt eget favorittips? Hör av dig.

Vi finns på mejl eller på LinkedIn – connecta gärna!

Sarah Kekonius
LinkedIn

Henrik Sandqvist
LinkedIn

Intresseanmälan

3 tips för att lyckas med din pedagogik i en virtuell miljö

Obligatorisk