Affärsekonomi i kristider – så når du en ny, högre nivå!

Hantera resan genom känslomässiga yttringar i det oönskade avbrottet av normalläget. Genom pandemiutbrottet, ner i logiken med anpassningar till det nya normala, för att sen genom ett genomtänkt förändringsarbete lyfta mot en högre nivå till det nya normalläget. Vissa klarar det – andra inte. Här får du tips på du lyckas!

Det mest grundläggande överlevnadsvillkoret för ett företag är att över tid nå graden av lönsamhet. Det gäller även företag på snabbväxande marknader som naturligt under en period satsar på tillväxt före lönsamhet. Men förr eller senare måste även de företagen nå sin lönsamhet. Lönsamheten behövs för att företaget ska klara sina krav/förväntningar på:

 • 1. Utveckling (Investeringar, produktutveckling, kompetensutveckling, marknadsföring…)
 • 2. Buffert till sämre tider (Soliditet, likviditet)
 • 3. Avkastning till ägare (utdelning, värdetillväxt)
 • Om vi sätter en plan och mål för de 3 punkterna får vi fram en finansieringsnivå som antingen kan 1. Internfinansieras via verksamheten eller 2. Externfinansieras via krediter eller emission från ägarna. Över tid måste vi klara att internfinansiera dessa krav/förväntningar för att inte nå en osund skuldsättning. Med andra ord räcker det inte att bara göra vinst, vinsten måste vara tillräckligt stor för att klara kraven/förväntningarna ovan. Lönsamhet. Stort företag, större vinst. Litet företag, mindre vinst. Sen påverkar kravet på vinst typen av verksamhet från kapitaltung industri till arbetskraftsintensiva tjänsteföretag.

  Hur säkerställer vi lönsamheten?

  Vinsten säkerställer vi genom att ha koll på Intäkter, kostnader och resursnyttjande. Dessa kan vi bryta ner i fem grundläggande strategier, ”The big five”:

 • 1. Priset – Ta betalt! Rätt Prisstrategi…
 • 2. Volymen – Sälj mer! Säljeffektivitet, nya kunder, befintliga kunder…
 • 3. Rörliga kostnader – effektivitet, produktivitet, partnerskap med leverantörer…
 • 4. Fasta kostnader – Kostnadskultur, intelligenta kostnader, ointelligenta kostnader (eliminera)
 • 5. Kapitalbindningen – lagerhållning, faktureringsprocesser, produktionsprocesser, beläggning…
 • Kristider kan ge oss en bättre framtid om vi lyckas hantera de olika stadierna vi går igenom. ”Se alla svårigheter som möjligheter att skapa något nytt, lära sig och växa” Virginia Satir.

  Pandemin ger nya insikter

  Med kunskap om ovanstående och insikten om att alla berörs på ett eller annat sätt av pandemin så skapas ett läge att analysera, anpassa och driva verksamheten i ny önskad riktning. Att se möjligheten att göra en förflyttning mot ett nytt högre normalläge när allmänna läget normaliseras.

  För att göra det behöver vi t ex analysera läget på marknaden vi befinner oss på, sätta oss in i det affärsekologiska systemet vi verkar i, digitaliseringsutveckling ni berörs av. Analysera olika utfall vid olika scenarier. Risken blir att om det inte är vi själva som tar initiativet i den riktningen så blir det omvärlden som ställer om vår verksamhet. Oavsett så kommer vi in i fasen av anpassning.

  ”The Big Five” leder vår plan

  Om vi gjort analysen och gjort den rätt så kan vi aktivt välja hur vår åtgärdsplan ser ut inom tillgängliga strategier, ”The Big Five”. Utmana er själva med frågeställningar som;

 • • Har vi en genomtänkt prisstrategi?
 • • Positioneras vårt varumärke i enlighet med vår ambition?
 • • Har vi koll på vår kundplattform?
 • • Finns det kunder som inte genererar värde för oss?
 • • Har vi affärsområden som inte uppfyllt kraven på lönsamhet över tid?
 • • Har vi koll på de strategiskt viktiga leverantörerna och rätt relation med dem?
 • • Hur arbetar vi med produktivitetsförbättringar över tid?
 • • Har vi en god kostnadskultur i alla delar av verksamheten?
 • • Styr vi verksamheten internt med ett effektivt system?
 • • Har vi kontroll över vårt kassaflöde utifrån ovanstående analyser?
 • • Har vi optimala lagernivåer?
 • • Hur är effektiviteten och ledtider i produktionen?
 • Vad, varför och HUR

  Efter beslut om vilka våra förbättringsområden är har vi bearbetat detta utifrån frågeställningarna VAD och VARFÖR – vi uppdaterar vårt styrdokument (t.ex. Affärsplanen, NABC, Value creation etc.). Nu står vi inför frågeställningen HUR. Valda förbättringsområden måste vi nu bryta ner på individnivå i aktiviteter och slutligen i beteenden. Förbättringarna innebär nu förändrade beteenden och ibland också förändrade roller och konstellationer. Nyckeln blir nu vår förmåga att leda affären i den riktning vi nu beslutat i syfte att nå det nya normalläget på en högre nivå. Klarar vi att förmedla budskapet om det nya på ett sätt så att alla förstår på alla nivåer i organisationen? Hur hanterar vi individers olika inställning/motivation/engagemang till förändring? Hur säkerställer vi valda/önskade beteende hos varje individ?
  Är vi redo att ta initiativet själva eller låter vi omgivningen styra vår verksamhet? Vi väljer själva!

  Tommy Roos
  Affärsutveckling, Mindset

  Intresseanmälan

  Affärsekonomi i kristider – så når du en ny, högre nivå!

  Obligatorisk