Alla utbildningar skapar inte framgång – Del 1

Det finns en felaktig uppfattning om vad utbildning kan göra. Alla prestationer bygger på beteenden och aktiviteter som skapar värde. Det finns bra utbildningsinsatser som formar de beteenden, individer, grupper, processer och kulturer som stärker verksamheten. Men det finns också utbildningsinsatser som inte påverkar på det sätt de borde.

Det finns en felaktig uppfattning om vad utbildning kan göra.

Alla prestationer bygger på beteenden och aktiviteter som skapar värde. Det finns bra utbildningsinsatser som formar de beteenden, individer, grupper, processer och kulturer som stärker verksamheten.  Men det finns också utbildningsinsatser som inte påverkar på det sätt de borde. De skapar istället frustration och bristande tålamod med att utbildningarna bränner viktiga resurser från verksamheten – tid, pengar, fokus och produktivitet.

metodik2.431x0-is

Skillnaden mellan en bra och direkt resurs slösande utbildningsinsats ligger i perspektivet hos dig som beställer en utbildningsinsats – Vad är utbildning för dig, egentligen? På vilket sätt ska utbildningen skapa värde? För vem?

Många glömmer att utbildning inte är en lösning.

Utbildning är en metod för att öka prestationer, för att ta sig någonstans. Och precis som när man ska ta sig mellan två platser så måste man börja med slutet av sin resa – Var ska jag någonstans? Vad är mitt mål?

 

När man vet var man ska, då kan man börja titta på den mest lämpliga vägen dit.

  • Vilka situationer behöver jag kunna hantera?
  • Tänk på vad en bra utbildning behöver innehålla och vilka metoder som är bäst att använda för att uppnå avsedd effekt.
    • Läsa en bok för att bli bättre på att fickparkera?
    • Genomgå en e-learning för att bli bättre på att löneförhandla?

Lägg ner tid på att hitta den utbildningsmetod och de verktyg/modeller du behöver för att bli mer framgångsrik, där det räknas.

  • Bestäm hur du ska följa upp och utvärdera både utbildningen och din egen framgång. Hur säkerställer du kvaliteten? När har du lyckats? Det är dina mål och förväntningar om sätter standarden.
  • Lär dig från de bästa – Vilka har redan tagit sig till målet? Vad har de att dela med sig av som gör att du själv kan undvika misstag, men återupprepa framgång.

Utbildningar som utformas efter dessa insikter lyfter allt fler i verksamheten till nivåer som de bästa befinner sig på.

Insikten är:

Utbildningar skapar inte värde. Du skapar värde när du tillämpar nyförvärvade förmågor.

Intresseanmälan

Alla utbildningar skapar inte framgång – Del 1

Obligatorisk