Bättre förutsättningar för nya ledarutvecklingsprogram

Under pandemin etablerades nya arbetssätt som med fördel kan användas för att skapa kraftfulla och effektiva ledarutvecklingsprogram. Nya arbetsformer och sätt att mötas digitalt har skapat en organisatorisk förmåga som möjliggör följsammare utveckling och ökad förändringstakt.

Även om vi är många som längtat efter att i viss mån återgå till det ”normala” så är det oundvikligt att digitala möten fortsatt kommer vara en del av vårt arbetssätt.  Men hur fungerar de för att utveckla ledarskapet i en organisation? Ska man göra allt digitalt eller ska man samlas i en lektionssal som tidigare? Vi har gjort studier och funnit stora fördelar i att blanda upplevelserna.

Vi fann något som förvånade oss

Under 2020 och 2021 genomförde Mindset hundratals ledarutvecklingsprogram i helt digitala format. Vi fick stöd i att utvärdera dem från ledande gurus inom utvärdering och prestationer, dr Jim Kirkpatrick (Kirkpatrick 4 Levels), professor Robert Brinkerhoff (High Performance Learning Journeys) samt ett team av forskare från Michigan University som alla kan intyga att engagemanget i och effekten av genomförda träningar ligger på en för Mindset oförändrat hög nivå. Det vi fann överträffade såväl våra som forskarnas förväntningar på vad som är möjligt att uppnå och studierna stärkte insikterna i att en hel del går att lösa lika bra eller bättre med stöd av digitala format.

Att ses i det fysiska rummet är i många fall väldigt bra, men kan i de flesta fall ersättas eller förstärkas med digitala möten. Vissa delar blir dessutom bättre att genomföra på distans.

Samtidigt finns det färdigheter och insikter som verkligen utvecklas bäst i det personliga mötet. Vi tror därför starkt på en ”hybrid” där så är möjligt – dvs att man inleder ett ledarutvecklingsprogram med att ses för att på kort tid bygga starka relationer och hitta gemensamma lösningar på nya utmaningar. Därefter övergår programmet i en serie kortare digitala träffar med mellanliggande utvecklingsuppdrag där det är ett högt fokus på lärande och tillämpningen i vardagen. Sammantaget ger detta en högre grad av effektivitet och hållbara beteenden som ger önskade resultat.

Vad är skillnaden – egentligen?

Att ses i ett digitalt format skapar en mängd fördelar. Digitala möten och självstudier är bra för miljön, de skapar flexibilitet och tillgänglighet samt reducerar kostnader för resor.

Det som är svårare att lösa digitalt (med dagens teknik) är otvungna dialoger, att man överhör vad andra talar om samt hur vi tolkar kroppsspråk genom en liten ruta med plats endast för ett ansikte. Samverkan och relationer utvecklas som mest då man ses på en och samma plats, och att ses i det fysiska rummet är i många fall väldigt bra, men det kan i de flesta fall ersättas eller förstärkas med digitala möten.

Former för ett bra ledarutvecklingsprogram som ger förutsättningar att lyckas:

  • Digitalt – utbildningspass, uppföljningsmöten, coachning, filmer mm kan vara digitala. De kan vara synkrona (man kopplar upp sig samtidigt) eller asynkrona (man gör saker i sin egen takt). Formatet är flexibelt och tillgängligt. Ökar möjligheten till stöd i vardagen och interaktion över tid med andra deltagare, tränare och chefer i organisationen.
  • Face-2-Face – det traditionella klassrummet, att ses på riktigt (IRL – in real life) kräver samordning i tid och rum vilket i sig gör att mötet får ett högre ”värde” för individen. Kroppspråket är lättare att tolka och det går snabbare att bygga djupare relationer. Goda relationer krävs för samverkan och innovationskraft. Den fysiska miljön utgör också ett stöd för att skapa mental närvaro.
  • Hybrid –man blandar de olika formerna ovan för att skapa ett program med rätt mix som uppnår önskad effektivitet och genomslag.

 

Mikael Borak, Vice VD & grundare

Intresseanmälan

Bättre förutsättningar för nya ledarutvecklingsprogram

Obligatorisk