Chefskapets utmaningar – De gemensamma nämnarna

I över tjugo år har vi träffat, utbildat och tränat ledare och chefer. Vi började 1998 och sedan dess har tiotusentals chefer passerat igenom våra klassrum och genomfört utbildningar tillsammans med oss. En utbildning med oss startar alltid med en förstudie; vi vill träffa målgruppen, cheferna och ledarna för att förstå deras utmaningar och kunna utforma träningen så vi möter deras behov med ett relevant innehåll och upplägg.

Vi tror oss ha en bra bild och uppfattning av de vanligaste utmaningarna för chefer, vi har haft mycket tid och många uppdrag att lära och samla på oss den erfarenheten; 1998 vann Anja Pärson sin första världscupseger, Euron fanns inte, Bill Clinton var USA:s president och Celine Dion stängde krogarna med ”My heart will go on”.

Vilka är då de gemensamma nämnarna vi har sett, upplevt och tränat chefer i? Finns de ens? Ja, det gör de, på en kollektiv nivå, givetvis med individuella avvikelser, men de finns och det finns också lösningar på utmaningarna.

Vad chefer på olika nivåer, oavsett var i en konjunkturcykel vi befinner oss, upplever som utmanande är i mångt och mycket det samma som visar sig i våra förstudier innan en utbildningsinsats. De främsta utmaningarna är:

  • Tidspress, en upplevd obalans mellan arbetsbelastning och tillgänglig tid.
  • En för stor dela av tiden gåt åt till att släcka operativa bränder.
  • För lite tid ägnas åt att titta bakom nästa krök.
  • Konflikter eller olika uppfattningar som stjäl energi och arbetsglädje.
  • En oro eller press över måluppfyllnad.

Om vi väljer att försöka formulera hur vi kan möta de av cheferna uppfattade utmaningarna med ledarskapsråd så tenderar vi att återkomma till ledaregenskaper eller förmågor att planera, kommunicera, coacha, engagera eller hur man nu definierar ett gott ledarskap. Det blir samtidigt väldigt personburet. Om vi istället vänder oss mot forskning som belyser vad framgångsrika individer, framgångsrika i perspektivet att de levererar enligt eller över förväntan med en bibehållen god arbetsmiljö, så framkommer en del intressanta saker.

Simon Elvnäs bok ”Effektfull- Detaljerade studier av ledarskap – så ökar du effekten av din tid” sammanfattar hans forskning så här långt och han ser samma minsta gemensamma nämnare hos dem som är framgångsrika som även vi har sett under våra dryga 20 år i branschen. De fem forum som Simon sätter ljuset på är:

1) Daglig planering och uppföljning – Inte släcka bränder utan ta bort brandhärden.

2) Långsiktig planering och uppföljning – Skapa tid för att titta bakom nästa krök.

3) Samordning mellan individer eller grupper/avdelningar som har angränsande
ansvarsområden eller processer – Jobba preventivt med potentiella konfliktytor.

4) Verksamhetsuppföljning genom KPI som betyder något för hela verksamheten – Veta hur det går på riktigt, transparent för alla.

5) Egen ostörd tid – Tid att planera 1-4 samt att jobba med (egna) ständiga förbättringar

Om du likt våra deltagare i våra olika uppdrag genom åren har liknade utmaningar som vi presenterade inledningsvis så kan det vara en god ide att spegla ditt nuvarande system för ledning i ovanstående. Låter du dig inspireras av vad framgångsrika ledare gör och justera det som behöver justeras så kommer du att möta utmaningarna på ett nytt sätt.

Skribenter:
Jonas Hedin
VD, Mindset

Fredrik Grip
Konsultchef, Mindset

Intresseanmälan

Chefskapets utmaningar – De gemensamma nämnarna

Obligatorisk